Urval och placering

Om det är fler sökande till en skola än vad det finns platser gör vi ett urval utifrån principen om relativ närhet.

Relativ närhet

Så här räknas den relativa närheten ut: 

  1. Vi mäter elevens avstånd från hemmet till den önskade skolan
  2. Vi mäter avståndet till den alternativa kommunala skola som ligger närmast elevens hem.
  3. Vi jämför sedan avståndet till den önskade skolan med avståndet till den alternativa kommunala skolan. Skillnaden i avstånd mellan de två alternativen kallas relativ närhet.
  4. Den relativa närheten för alla som har sökt till samma skola jämförs.
  5. Den elev som har längst relativa avstånd till den alternativa skolan har rätt till platsen på önskad skola. 

Exempel: 

Kalle har 1 600 meter till sin önskade skola (Skola A) och 1 200 meter till den närmaste alternativa skolan (Skola B).

1 200 -1 600 = - 400 meter (relativ närhet)

Jafar har också sökt till Skola A som även är närmast hans hem. När önskad skola är den närmsta skolan används i stället den näst närmsta skolan som referens.

Jafar har 700 meter till sin önskade skola (Skola A). Skola C som ligger 1200 meter bort är den näst närmsta för honom.

1200 - 700 = + 500 (relativ närhet)

I exemplet är det Jafar som får platsen på den önskade skolan (Skola A) eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Relativ närhet 

Uppdaterad 8 juli 2022

Var informationen till din hjälp?