Urval och placering

Om det är fler sökande till en skola än vad det finns platser gör vi ett urval utifrån principen om relativ närhet.

Vad är relativ närhet?

Principen om relativ närhet innebär att om två barn har valt samma skola men bara ett av dem kan få plats, så är det barnet som har längst väg till den närmaste alternativa skolan som prioriteras.

Så räknas relativ närhet ut

  1. Vi mäter elevens avstånd från hemmet till den önskade skolan. 
  2. Vi mäter avståndet till den alternativa kommunala skola som ligger närmast elevens hem.
  3. Vi jämför sedan avståndet till den önskade skolan med avståndet till den alternativa kommunala skolan. Skillnaden i avstånd mellan de två alternativen kallas relativ närhet.
  4. Den relativa närheten för alla som har sökt till samma skola jämförs.
  5. Den elev som har längst relativa avstånd till den alternativa skolan har rätt till platsen på önskad skola. 

Räkneexempel: Jafar och Kalles skolval

Kalle har 1 600 meter till sin önskade skola (skola A) och 1 200 meter till den närmaste alternativa skolan (skola B).

1 200 - 1 600 = -400 (negativt tal)

Kalle får då en relativ närhet på -400 meter.

Jafar har också sökt till skola A som även ligger närmast hans hem. När önskad skola är den närmsta skolan används i stället den näst närmsta skolan som referens.

Jafar har 700 meter till sin önskade skola (skola A). Skola C som ligger 1 200 meter bort är den näst närmsta för honom.

1 200 - 700 = +500 (positivt tal)

Jafar får då en relativ närhet på +500 meter.

I det här exemplet är det Jafar som får platsen på den önskade skolan (skola A) eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Mer om urval och skolplacering

Uppdaterad 20 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?