Förskoleklass

Förskoleklass är obligatorisk. Det betyder att alla barn som bor i Sverige ska börja i förskoleklass hösten det år barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan ditt barn få börja ett år senare.

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan och har samma läsårstider och lov. 

Läsårstider och lov i grundskolan

Söka skola

Du kommer att få information skickad hem till dig om hur du ansöker. Du får informationen i början av januari det år ditt barn ska börja i förskoleklass.

Sök förskoleklass i Huddinge

Fritidshem

Fritidshem är en plats där barn kan vara före och efter skolan, och på lov. Du kan ansöka om fritids efter att du fått besked om skolplacering.

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Skolskjuts och SL-kort

I vissa fall kan ditt barn ha rätt till kostnadsfria resor till och från skolan.

Mer om skolskjuts och SL-kort

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att ditt barn får börja i förskoleklass ett år senare.

Skolplikt och frånvaro

Skolplikten i Sverige

Barn i Sverige har skolplikt. Det betyder att barn måste gå i skolan från höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar i förskoleklass till barnet har gått ut årskurs 9. Det kostar inget att gå i skola. 

Uppdaterad 9 april 2024

Var informationen till din hjälp?