Lindskolan

Lindskolan är en kommunövergripande anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9.

Skolan har klasser i spannet från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, till de som läser ämnen. Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt, som genomlyser hela verksamheten. Elevernas bästa är alltid i fokus, vi är lågaffektiva, samspelta, prestigelösa, välkomnande och stöttande. Skolan har en hög bemanning för att kunna möta varje elevs individuella behov.

En dag på skolan kännetecknas av en tydlig struktur, där kommunikation står i centrum. Vi arbetar med konkreta material och använder oss av olika uttrycksmedel som till exempel musik, rim och ramsor, drama, bild och tecken till tal.

På Lindskolan har samtliga elever:

  • Ett tydligt schema över sin dag, anpassat för att passa varje individ.
  • Arbetsordningar för uppgifter/moment som genomförs i flera steg.
  • Tidshjälpmedel för överblick av respektive moment, anpassat för att passa varje individ.
  • Möjlighet att genomföra ett aktivt val, vid varje tillfälle som en sådan möjlighet kan ges (vid till exemepl mellanmål, rastaktivitet, lunch och liknande).
  • Alltid omedelbar tillgång till individuellt anpassad kommunikation.
  • En tydlig miljö med kända strukturer.
  • Lyhörda pedagoger med kunskap, kompetens och verktyg att säkerställa ovanstående.

Vi arbetar i små klasser med hög personaltäthet, och eftersom vi har dem genom hela grundskoletiden har vi förmånen att kunna ligga nära och säkerställa varje elevs individuella utveckling från start för att sedan arbeta in en allt större självständighet ju äldre de blir.

Skolans närmiljö domineras av grönområden med möjlighet till promenader och upplevelser.

Uppdaterad 19 juni 2023

Var informationen till din hjälp?