Prao för elever i grundskolan

I Huddinge är alla elever i årskurs 8 på prao i två veckor. Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleven lämnar skolan under tio skoldagar för att prova på ett arbete.

Tre ungdomar sitter tillsammans och pratar och skrattar.

Praktiskt arbetslivsorientering ska öka elevernas kunskap om arbetslivet. Eleverna kan själva hitta en praoplats eller få en plats genom skolan.

Praoavtal med riskbedömning behövs

Elever som hittar sin praoplats på egen hand ska lämna in ett praoavtal senast fyra veckor innan praoperioden börjar.  I avtalet ingår även en riskbedömning som arbetsgivaren ska ha fyllt i.

Blanketten ska vara underskriven av både arbetsgivare och vårdnadshavare.

Praoavtal och riskbedömning

Under praoperioden ska handledaren fylla i ett närvarointyg som sedan ska lämnas in till skolan efter avslutad prao.

Närvarointyg vid prao i grundskolan

Ersättningar under prao

  • Eleverna får ingen lön eller ersättning för arbetet.
  • Eleverna får ett SL-kort för att kunna resa till och från arbetsplatsen om det är längre än fem kilometers gångväg och eleven saknar eget SL-kort.
  • Eleven får ersättning för lunch om arbetsplatsen inte bjuder på lunch och eleven inte har möjlighet att äta på en skola i närheten.

 Lunchersättning vid prao

Arbetsmiljö och hälsa under prao

För alla som är 13–15 år gäller särskilda regler:

  • Eleven får bara utföra "lätt och ofarligt arbete".
  • Eleven måste ha en handledare som är tillgänglig för instruktioner och som kan svara på frågor.
  • Eleverna är person- och sakförsäkrade genom skolan under prao.

Frågor om prao

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola om du har frågor om prao. 

Uppdaterad 30 juni 2022

Var informationen till din hjälp?