Anpassad gymnasieskola

I Huddinge kommun finns två skolor som erbjuder anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) och du kan välja mellan flera olika program. För att få gå i anpassad gymnasieskola behövs ett beslut från din hemkommun.

Östra gymnasiet och Sågbäcksgymnasiet i Huddinge erbjuder anpassad gymnasieskola.

Östra gymnasiet finns

 • det nationella programmet för estetiska verksamheter
 • det individuella programmet.

Sågbäcksgymnasiet finns

 • det nationella programmet för hotell, restaurang och bageri
 • det nationella programmet för fordonsvård och godshantering

Östra gymnasiet

Sågbäckgymnasiet

Regler för att ansöka 

Anpassad gymnasieskola är en frivillig utbildning för dig som 

 • har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada som gör att du inte kan tillgodogöra dig undervisningen i den ordinarie gymnasieskolan
 • har fått beslut från din hemkommun om att få gå i anpassad gymnasieskola
 • börjar anpassad gymnasieskola senast vårterminen det år du fyller 20 år
 • inte har skolplikt.

Söktjänst med information om anpassade gymnasieskolor

Ansökan och antagning

Du ansöker till anpassad gymnasieskola på gymnasieantagningens webbplats. Där hittar du också information om 

 • hur du ansöker
 • viktiga datum att hålla koll på
 • vilka program som finns inom anpassad gymnasieskola. 

gymnasieantagningen.storsthlm.se

Pröva på att gå i anpassad gymnasieskola

I många fall kan du under en kortare period i årskurs 9 få pröva på hur det är att gå i anpassad gymnasieskola. Prata med din anpassade grundskola och med den anpassade gymnasieskolan du är intresserad av.

Program på anpassad gymnasieskola

Du som vill gå anpassad gymnasieskola kan välja mellan nio nationella program. Det finns även ett individuellt program: 

 • nationella programmen läser eleverna ämnen medan elever på det individuella programmet läser ämnesområden. 
 • Det individuella programmet riktar sig till elever som bedöms sakna förutsättningar att följa utbildningen på ett nationellt program. 
 • Alla program i anpassad gymnasieskola är fyraåriga.

Om anpassad gymnasieskola (skolverket.se)

Uppdaterad 12 september 2023

Var informationen till din hjälp?