Läsårstider och lov i gymnasiet

Alla kommunala skolor i Huddinge har gemensamma lov och studiedagar. Utöver det kan skolorna ha lokala studiedagar.

Du hittar information om lokala studiedagar på din skolwebb. 

Läsåret 2023–2024

Läsåret 2024–2025

Uppdaterad 14 december 2023

Var informationen till din hjälp?