Läsårstider och lov

Alla kommunala skolor i Huddinge har gemensamma lov och studiedagar. Utöver det kan skolorna ha lokala studiedagar.

Du hittar information om lokala studiedagar på din skolwebb. 

Läsåret 2023–2024

Uppdaterad 14 februari 2023

Var informationen till din hjälp?