Resor till och från gymnasieskolan

Du som går i gymnasiet kan ha rätt till SL-kort (terminsbiljett) för resor mellan hemmet och skolan.

Resa med SL-kort 

Du kan få SL-kort om du har minst sex kilometer mellan hemmet (adress där du är skriven) och skolan. Även korttidshem och korttidsfamilj räknas som hem.

Avståndet mäts med Google Maps gångavstånd till fots. Samma rutin gäller i hela Stockholms län. Det är skolan som mäter avståndet. 

Skolan delar ut kortet vid skolstart

Du som uppfyller kraven får SL-kortet från din skola vid skolstart. Du behöver inte ansöka. Kortet gäller dagtid måndag till fredag klockan 04.30-19.00.

Du kan få SL-kort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  

Resa med skoltaxi (skolskjuts)

Du som går i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) kan ha rätt att åka med skoltaxi till och från skolan.

Om du bor växelvis på olika adresser måste båda ligga inom Huddinge kommun för att du ska har rätt till skoltaxi. 

Ansök om skolskjuts för elev i anpassad gymnasieskola

Resa med färdtjänst

Du som har stora funktionsnedsättningar och saknar möjlighet att resa med kollektivtrafiken kan ha rätt till färdtjänst.

Så ansöker du 

Du behöver ett läkarintyg för att ansöka. Du ansöker på en blankett som du beställer från kommunens färdtjänsthandläggare. 

Färdjänst och riksfärdtjänst

Uppdaterad 14 juni 2023

Var informationen till din hjälp?