Bo och studera på annan ort

Du som behöver bo och studera på annan ort när du går i gymnasiet kan ansöka om inackorderingstillägg. Det är ett kommunalt bidrag som betalas ut av Huddinge kommun.

Stödet ges för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Rätt till inackorderingstillägg

Du behöver uppfylla alla krav i listan för att få inackorderingstillägg:

  • Där folkbokförd i Huddinge kommun. 
  • Du är högst 20 år gammal (Tillägget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.)
  • Du går på en kommunal gymnasieskola eller en gymnasieskola som drivs av landstinget (region).
  • Du har antagits till ett nationellt program i första hand eller till en riksrekryterande utbildning, eller till ett program och inriktning som inte ges i Huddinge kommun eller inom Stockholms läns samverkansområde. 
  • Du har minst 60 kilometer mellan ditt hem och skolan. (Kravet gäller inte dig som studerar vid ett naturbruksgymnasium och bor på skolan.)
  • Du kan inte åka med SL-kort till skolan. (Kravet gäller inte dig som studerar vid ett naturbruksgymnasium och bor på skolan.)
  • Du är inackorderad minst fyra dagar i veckan.

Riktlinjer för inackorderingstillägg 

Ansök om inackorderingstillägg

Du kan ansöka om inackorderingstillägg för hela studietiden.

Ansök om inackorderingstillägg

Så mycket får du 

Bidragsbeloppet är 1/25 av prisbasbeloppet. År 2023 motsvarar det 2 100 kronor per månad. 

Prisbasbelopp (scb.se)

Det här gäller för utbetalningar med mera:

  • Inackorderingstillägget betalas ut under högst nio månader per år, från september till maj. Tillägget betalas ut i slutet av månaden. 
  • Är du omyndig betalas inackorderingstillägget ut till din vårdnadshavare.
  • Resor till och från hemmet ingår i inackorderingstillägget. Du har inte rätt till ytterligare ersättning för resor mellan inackorderingsbostaden och skolan.

Huddinge kommun betalar ut ett högre belopp än minimiersättningen enligt skollagen för att bidra extra till eventuella resor till hemorten under läsåret. 

Anmäl förändringar i tid

Det är viktigt att du så snart som möjligt meddelar gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun om din situation förändras så att du inte uppfyller kraven för inackorderingstillägg.

Om du får inackorderingstillägg på felaktiga grunder ska det återbetalas. 

Fristående skola utanför Stockholm

Studerar du på en fristående skola utanför Stockholm kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN.

Inackorderingstillägg (csn.se) 

Uppdaterad 10 februari 2023

Var informationen till din hjälp?