Modersmålsundervisning

Elever som talar ett annat språk än svenska hemma, är adopterade eller talar något av minoritetsspråken kan få läsa modersmål.

Modersmål kan läsas från förskoleklass till och med gymnasiet. Elever i gymnasiet ansöker om modersmål på gymnasieskolan. Eleverna får betyg i ämnet från årskurs 6. 

Ansök om modersmål för elev i grundskolan

Ansök om modersmål för elev i gymnasieskolan

Regler för att få läsa modersmål

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket och talar språket hemma varje dag.   
  • Eleven är adopterad eller talar något av minoritetsspråken
  • En elev kan bara få undervisning i ett modersmål. (En romsk elev som kommer från ett annat land kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl.)
  • Minst fem elever behöver ansöka om att läsa språket och det måste finnas en lämplig lärare. Kravet på minst fem elever gäller inte för minoritetsspråken.

Minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Undervisning en gång i veckan

Undervisningen i modersmål hålls en gång i veckan efter skoldagens slut:

  • För elever i grundskolan eller i förskoleklass hålls undervisningen i den skola där det finns flest elever som läser språket, eller på en centralt placerad skola.  

Så ansöker du

Grundskola och förskoleklass

1. Du ansöker på webben. 

Ansök om modersmål för elev i grundskolan

2. Du får ett besked 12–15 dagar efter att du har ansökt. Om alla krav är uppfyllda kommer du att bli uppringd av en lärare i språket. 

Gymnasiet

Sista ansökningsdag för dig som börjar åk 1 är den 25 augusti. 

1. Du ansöker på webben. 

Ansök om modersmål för elev i gymnasieskolan

2. Du får besked om dag och tid för när undervisningen startar, eller om undervisningen inte kan starta på grund av för få elever.  

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Kurserna i gymnasiet bygger vidare på grundskolans kunskaper och hjälper dig som elev att utveckla dina färdigheter i modersmålet och i språkets litteratur. 

Du kan läsa kurser i ditt modersmål oavsett vilken gymnasieutbildning eller årskurs du går i. 

Kurser i modersmål

  • Modersmål 1, 100 poäng
  • Modersmål 2, 100 poäng
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng
Kunskapskrav för kurserna

Du läser först modersmål 1 som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Du kan sedan gå vidare och läsa modersmål 2 eller aktiv tvåspråkighet. 

Om du går på ett introduktionsprogram läser du modersmål för grundskolan innan du kan läsa kurser på gymnasienivå.

På Skolverkets webbplats hittar du ämnesplanen och kan läsa mer om kursinnehåll och kunskapskrav för de olika kurserna. 

skolverket.se

Undervisningen i modersmål är CSN-grundande och obligatorisk närvaro gäller. 

Studiehandledning i grundskolan

Om du är elev i grundskolan med ett annat modersmål än svenska har du rätt till studiehandledning. Syftet  är att  ge stöd i olika ämnen där språkkunskaperna i svenska inte är tillräckliga för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Studiehandledningen kan ske individuellt eller i grupp, och det är skolans rektor som beslutar och ansöker hos Språkcentrum.

Om Språkcentrum

Det finns 79 lärare som undervisat i 46 språk på alla grundskolor i Huddinge, både kommunala- och friskolor samt gymnasieelever på de kommunala gymnasierna.  

Uppdaterad 10 april 2024

Var informationen till din hjälp?