Nyanlända i förskola och skola

Inför skolstarten får elever som är nya i Sverige komma på ett samtal och berätta om sin skolbakgrund.

Du kan få hjälp av Servicenter med att ansöka. 

Förskola för nyanlända 1–5 år

Du som är vårdnardshavare till barn i åldern 1-5 år kan ansöka om en plats i förskola för ditt barn. Förskola är frivilligt. 

Grundskola för nyanlända 6–15 år

Du som är vårdnadshavare till barn i åldern 6–15 år måste ansöka om skola för barnet. I Sverige börjar barn i förskoleklass på hösten det år barnet fyller 6 år.

Gymnasieskola för elever 16–20 år

Du som är 16–20 år kan söka till gymnasiets språkintroduktion för att lära dig svenska och bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Uppdaterad 5 juli 2022

Var informationen till din hjälp?