Nyanlända i förskola och skola

Inför skolstarten får elever som är nya i Sverige komma på ett samtal och berätta om sin skolbakgrund.

Du kan få hjälp av Servicenter med att ansöka. 

Förskola för nyanlända 1–5 år

Du som är vårdnardshavare till barn i åldern 1-5 år kan ansöka om en plats i förskola för ditt barn. Förskola är frivilligt. 

Grundskola för nyanlända 6–15 år

Du som är vårdnadshavare till barn i åldern 6–15 år måste ansöka om skola för barnet. I Sverige börjar barn i förskoleklass på hösten det år barnet fyller 6 år.

Gymnasieskola för elever 16–20 år

Du som är 16–20 år kan söka till gymnasiets språkintroduktion för att lära dig svenska och bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?