Maten i förskola och skola

I kommunen arbetar vi för att servera goda, varierade och näringsriktiga måltider. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider i förskolan och skolan. Här hittar du våra menyer och en blankett för att ansöka om specialkost.

Menyer och skolmaten.se

Kommunens förskolor och skolor har en gemensam meny, men variationer kan förekomma. Här hittar du våra gemensamma menyer och i appen Skolmaten kan du se vad som serveras på din förskola och skola. 

Skolmaten finns för webb och app

Skolmaten i App store (Iphone)

Skolmaten i Google play (Android)

skolmaten.se

Ansöka om specialkost

Barn och elever kan få specialkost eller en alternativ måltid av medicinska, etiska eller kulturella skäl.

  • Vid etiska eller kulturella skäl ska du prata med förskolan eller skolan, som till exempel vid önskemål om vegetarisk mat. 
  • Vid medicinska skäl måste du styrka skälen med ett läkarintyg och ett intyg om specialkost som du lämnar till förskolan eller skolan. Livsmedelsallergi eller intolerans är exempel på medicinska skäl. 

Ansök om specialkost av medicinska skäl

Säker mat 

Måltiderna i förskolan och skolan ska serveras på ett säkert sätt. Det gäller både med tanke på hygien och för de barn och elever som får specialkost. Varje förskola och skola har ett system med rutiner som ska säkra att livsmedelslagens krav på säker mat följs.

Inga nötter, mandel, jordnötter eller sesam i skolan

Nötter, mandel, jordnötter och sesam får inte förkomma i våra förskolor och skolor eller hanteras i våra kök eftersom de kan ge allvarliga reaktioner i små mängder.

Näringsriktig mat

Med dagens svenska kostvanor får vi i oss ganska lagom med fett totalt, men för mycket av det mättade fettet och för lite av det fleromättade fettet. Därför rekommenderar vi förskolor och skolor att servera lättmjölk och nyckelhålsmärkt matfett. 

Bra sammansättning och mindre socker

Vi anpassar menyerna så att måltiderna ska ha en bra sammansättning och mindre av sockerrika produkter. Däremot kan rätter som gröt, pannkakor och köttbullar serveras med sylt eller ketchup som tillbehör.

Hållbar utveckling

I kommunen pågår ett aktivt arbete för en hållbar utveckling av vårt samhälle och för att minska livsmedlens påverkan på miljö och klimat:

  • I Huddinge kommun jobbar vi för att öka andelen ekologiska livsmedel. 
  • Vi jobbar aktivt med att minska matsvinnet och försöker att inte slänga mat i onödan, både i köket och bland barn och elever. 

EU-stöd för mjölk i skolan

EU-logga med texten: Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruksstöd.

EU ger stöd till förskolor, skolor och gymnasier som serverar barn och elever mjölk till maten. 

I Huddinge kommun ansöker alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om skolmjölkstöd.

Frågor om maten?

För dig som vill veta mer om hur vi jobbar med måltider i Huddinge kommun:

Måltiderna i förskolan i Huddinge kommun

Skolmåltider i Huddinge kommun

Prata med kökspersonalen på din förskola eller skola om du har frågor om skolans  mat eller rutiner  för specialkost.

Livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider

I förskolor och skolor i Huddinge kommun lagas så mycket mat som möjligt från grunden. Maten lagas utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider i förskolan och skolan. 

Nationella riktlinjer för måltider i skolan

Nationella riktlinjer för måltider i förskolan

Uppdaterad 20 september 2023

Var informationen till din hjälp?