Resebarometer – säkra skolvägar

Huddinge kommun genomför resvaneundersökningar för att mäta hur elever i grundskolan tar sig till skolan.

Så reser eleverna i år F-6 i Huddinge

Sedan 2009 har Huddinge kommun undersökt hur stor andel av barnen som skjutsas med bil till skolan. Resultatet visar att andelen har minskat sedan mätningarna började. I dag åker ungefär 1 av 5 elever bil till skolan.

Bland de vårdnadshavare som lämnade med bil varje dag var den vanligaste anledningen att barnet ansågs vara för litet för att gå själv, eller att avståndet till skolan var för långt.

Andel barn som skjutsas med bil 

Diagram över andel barn som skjutsas till skolan.
Andel barn som skjutsas med bil i Huddinge 2009–2020.

Så kom barnen till skolan 2020

Diagram 2. Hur barnen i Huddinge reser år 2020.
Diagram 2. Hur barnen i Huddinge reser år 2020.

De flesta har mindre än 2 kilometer till skolan

I undersökningen fick eleverna svara på hur långt de har till skolan. Majoriteten av eleverna (84 procent) har mindre än 2 kilometer till skolan.

Diagram över avståndet till skolan för Huddinges skolbarn.
3. Diagrammet visar att 24 procent av Huddinges skolbarn har mindre än 500 meter till skolan, 39 procent har 500 m – 1 km och 21 procent har 1–2 km till skolan.

Avstånd och val av färdmedel

Det finns ett starkt samband mellan avstånd mellan skola och hemmet och val av färdmedel.

Diagram 4. Diagrammet visar att det finns ett samband mellan avståndet till skolan och valet av färdmedel.
Diagram 4. Diagrammet visar att det finns ett samband mellan avståndet till skolan och valet av färdmedel.

  • En majoriteten av barnen som bor närmare än 1 kilometer till skolan går.
  • Barn som bor 1–2 kilometer från skolan cyklar i högst utsträckning.
  • Av barnen som har längre än 3 kilometer till skolan skjutsas två tredjedelar av barnen.

Så vill barnen ta sig till skolan

I undersökningen fick barnen svara hur de skulle vilja ta sig till skolan. De flesta vill gå eller cykla. I dag går och cyklar 74 procent av de tillfrågade eleverna och 78 procent skulle vilja göra det.

Diagram 5. Diagrammet visar hur eleverna skulle vilja ta sig till skolan.
Diagram 5. Diagrammet visar hur eleverna skulle vilja ta sig till skolan.

Resvanor i de olika kommundelarna

Så reser barnen i Huddinge 2020 (pdf)

Uppdaterad 24 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?