Skolskjuts och SL-kort

I vissa fall kan elever få åka gratis till och från skolan med skolskjuts i form av SL-kort (terminskort), skolbuss eller skoltaxi.

Skolskjuts beviljas i de allra flesta fall genom SL-kort. I de fall där eleven beviljats SL-kort delas SL-kortet ut av skolan. 

Grundregler för skolskjuts

En elev kan få skolskjuts av flera olika anledningar:

  • Eleven har lång väg till sin anvisade (närmaste) skola. Olika avstånd gäller för olika åldrar.
  • Eleven har en skolväg med svåra trafikförhållanden. 
  • Eleven har en funktionsnedsättning.
  • Det finns särskilda omständigheter som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan.

Lokala föreskrifter om rätt till kostnadsfri skolskjuts

Så ansöker du 

För elev i grundskola och anpassad grundskola, årskurs f–9

Om du gör du en ansökan inför ett nytt läsår och vill ha besked i god tid innan höstterminen börjar, ska du ansöka under ansökningsperioden som öppnar i mars och pågår en månad framåt varje år.

Ansökningsperiod för läsåret 2024/2025

Ansökningsperioden för läsåret 2024/2025 är 1 mars–30 april. Om du ansöker under ansökningsperioden kommer du att få besked senast i juni.

Har jag rätt till skolskjuts?

Här kan du läsa om reglerna för skolskjuts mer i detalj och om hur du överklagar ett beslut.

Har inte rätt till skolskjuts

Det kan finnas flera anledningar till att din ansökan inte beviljas.

Tidtabell för skolbussen

Elever som har beviljats skolskjutskan åka skolbuss från Vidja till Trångssundsskolan och Östra grundskolan.

Försäkring vid resa till och från skolan

Alla barn och ungdomar i Huddinges förskolor och skolor är försäkrade under skoldagen, och under resa till och från förskolan och skolan. 

För elev i anpassad gymnasieskola, 16–20 år

Du behöver både e-legitimation och e-post för att ansöka. Om du behöver hjälp med din ansökan, kontakta Servicecenter.

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts men alla gymnasielever som har minst sex kilometer till skolan kan få SL-kort från sin skola vid skolstart.

Uppdaterad 27 februari 2024

Var informationen till din hjälp?