Skolskjuts och SL-kort

I vissa fall kan elever få åka gratis till och från skolan med skolskjuts i form av SL-kort (terminskort), skolbuss eller skoltaxi.

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts men alla gymnasielever som har minst sex kilometer till skolan kan få SL-kort från sin skola vid skolstart.

Skolskjuts beviljas i de allra flesta fall genom SL-kort. I de fall där eleven beviljats SL-kort delas SL-kortet ut av skolan. 

Grundregler för skolskjuts

En elev kan få skolskjuts av flera olika anledningar:

  • Eleven har lång väg till sin anvisade (närmaste) skola. Olika avstånd gäller för olika åldrar.
  • Eleven har en skolväg med svåra trafikförhållanden. 
  • Eleven har en funktionsnedsättning.
  • Det finns särskilda omständigheter som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan.

Lokala föreskrifter om rätt till kostnadsfri skolskjuts

Så ansöker du 

För elev i grundskola och anpassad grundskola, årskurs f–9

Gör du en ansökan inför ett nytt läsår och vill ha ett besked i god tid innan höstterminen börjar, ska du ansöka under ansökningsperioden som öppnar under mars månad och pågår en månad framåt varje år.

För elev i anpassad gymnasieskola, 16–20 år 

Du behöver både e-legitimation och e-post för att ansöka. Om du behöver hjälp med din ansökan, kontakta Servicecenter. 

Rätt till skolskjuts 

Här kan du läsa om reglerna för skolskjuts mer i detalj och om hur du överklagar ett beslut. 

Tidtabell för skolbusssen

Elever som har beviljats skolskjuts kan åka skolbuss från Vidja till Trångssundsskolan och Östra grundskolan.

Har inte rätt till skolskjuts

Det kan finnas flera anledningar till att din ansökan inte beviljas.

Försäkring vid resa till och från skolan

Alla barn och ungdomar i Huddinges förskolor och skolor är försäkrade under skoldagen, och under resa till och från förskolan och skolan.  

Uppdaterad 1 september 2023

Var informationen till din hjälp?