Studieekonomi

Du som studerar på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kan ansöka om studiemedel från CSN. Har du varit arbetslös i mer än sex månader kan du ansöka om studiestartsstöd.

Ansöka om studiemedel från CSN

När du studerar kan du ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studiemedel (csn.se)

Så ansöker du om studiemedel, film (youtube.se)

Ansöka om studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Studiestartsstöd är ett bidrag från CSN för dig som är arbetslös. Du kan få studiestartsstöd under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. 

Rätt till studiestartsstöd

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa grundkrav:

  • Du måste vara mellan 25 och 60 år.
  • Du har under de senaste tolv månaderna varit arbetslös i sammanlagt minst sex månader. Om du har varit inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller deltagit i etableringsinsatser, räknas det också som arbetslöshet.
  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • Du har inte haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren.
  • Du måste studera på minst 50 procent och under minst tre veckor.

Studiestartsstöd (csn.se)

Så ansöker du om studiestartsstöd

  1. Kontakta Arbetsförmedlingen för att kontrollera om du är aktuell för att få studiestartsstöd.
  2. Tillhör du målgruppen bokar du en tid med en av kommunens studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med gör ni en plan för dina studier och ansöker gemensamt till CSN.

Kontakta studievägledningen

Telefontider

Måndag 10.00-11.00
Torsdag 10.00-11.00 och 13.00-14.00

Drop in-tider

Du som har en kortare fråga kan komma och träffa våra studievägledare i Vux Huddinges reception på Patron Pehrs väg 6, plan 2. 

Tisdag 14.0015.00

Uppdaterad 5 september 2022

Var informationen till din hjälp?