Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som saknar gymnasiebetyg eller som behöver komplettera dina gymnasiebetyg för att läsa på universitet eller högskola.

Krav för att läsa på gymnasievux

  • Du ska vara folkbokförd (skriven) i Huddinge kommun eller ha tillstånd från din hemkommun.
  • Du kan börja läsa från och med juli månad det år du fyller 20 år.
  • Du som redan har en gymnasieutbildning och vill komplettera med ämnen som ger dig högskolekompetens kan börja innan du fyllt 20 år. 

Om du är flykting från Ukraina och vill läsa svenska

Du som är flykting från Ukraina och bosatt i Huddinge kommun har rätt att läsa sfi och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå.

Du ansöker på vår ansökningswebb med ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket. 

Till webbansökan (huddinge.alvis.se)

Höja dina betyg

Du får inte läsa om en kurs för att höja dina betyg om du redan har godkänt i en kurs. Om du vill höja ditt betyg i en kurs kan du göra det med en prövning.

Prövning på komvux

Kurser och utbildningar på gymnasievux

Vi samarbetar med flera skolor i Stockholmsområdet. Kursutbuden för de olika skolorna hittar du i kurskatalogen på ansökningswebben. 

Du kan läsa både på distans och i klassrum.

Kurskatalogen (huddinge.alvis.se)

Fristående teoretiska kurser

Du kan söka fristående teoretiska kurser om du saknar betyg från gymnasiet, eller om du har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras för att du ska få behörighet till högre utbildningar.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar riktar sig först och främst till dig som saknar slutbetyg eller examen från gymnasiet. Du kan också få gå en yrkesutbildning om du har gymnasieexamen eller slutbetyg, men har svårt att få arbete.

Lärlingsutbildningar 

Du som saknar slutbetyg eller examen från gymnasieskolan och vill gå en utbildning där du till största delen får vara ute på en arbetsplats, kan välja en lärlingsutbildning. Det gäller också dig som har en gymnasieutbildning, men har svårt att få arbete.

Du är på lärlingsplatsen minst 70 procent av tiden. Resten av tiden går du i skolan och läser teori och karaktärsämnen.

Ingen platsgaranti på gymnasievux

På gymnasievux finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns platser gör vi ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre tidigare utbildning. Den som saknar 3-årig gymnasieutbildning har företräde.

Uppdaterad 3 april 2024

Var informationen till din hjälp?