Närbild på ordförandeklubba med Huddinges kommunvapen

Politikerwebben

Aktuell information till förtroendevalda:

Kommunstyrelsens första möte blir den 26 oktober. Vid kommunfullmäktige 12 december väljs kommunalråd samt ledamöter och ersättare för kommunens nämnder och bolagstyrelser 2023-2026.

Ni som avslutar samtliga förtroendeuppdrag i Huddinge kommun ska lämna tillbaka er iPad till IT-Helpdesk i kommunhuset på Kommunalvägen 28.