Din säkerhet som förtroendevald

I Huddinge kommun vill vi att du ska känna dig trygg som förtroendevald och att du ska känna till vilket skydd som finns för dig. Möjlighet till skydd finns både internt i Huddinge kommun och även genom externa aktörer.

I din roll som kommunpolitiker kan du komma att förknippas med olika ärenden och beslut som väcker missnöje hos vissa personer eller grupper. Då finns även risk för trakasserier eller hot.

I dokumenten nedan beskrivs riktlinjen för skydd till förtroendevalda, hur skyddet kan ges samt andra användbara dokument för att analysera risk, planera möten med mera.

Stöd och skydd för förtroendevalda

Rutin för stöd och säkerhet

Att planera och genomföra möten

Generell riskanalys inför möten

Checklista vid trakasserier, hot och våld

Uppdaterad 30 juni 2022

Var informationen till din hjälp?