Om flytten

Hösten 2019 blir Fleminghallen i Flemingsbergsdalen ett kultur- och fritidshus. En plats för nya möten med ny publik som ger näring till nya idéer och nya uttryck. Det bli en mötesplats för bibliotek, ungdomsverksamhet, utställningsytor och möjligheter att idrotta i en modern anläggning.

 

About the move of Fleminghallen (several languages)

Vilken är visionen med flytten?

Flemingsberg ska utvecklas till en urban, variationsrik och inspirerande stadskärna med egen identitet, som inbjuder till möten mellan människor. En öppen, trygg, välkomnande och inkluderande plats för alla. Vi vill skapa en central punkt i Flemingsberg som sjuder av liv och rörelse. Det centrala läget med sitt utbud av handel, kultur och idrott skapar ett intressant erbjudande för såväl invånare som tillresta och inte minst för föreningslivet. Fleminghallen kommer att ha en viktig plats i detta framtida Flemingsberg. 

Varför flyttar vi verksamheterna till Fleminghallen?

Genom att samla kultur- och fritidsverksamheterna i hallen skapar vi en tryggare och mer levande mötesplats. Vi kan arbeta med samverkan och samnyttjande av olika kommunala resurser. Utifrån förutsättningarna skapa en plats som rymmer fysisk aktivitet/idrott, föreningsliv, utställningsytor, kultur, ungdomsverksamhet och bibliotek. Flytten blir ett stort steg i satsningarna som kommer att göras för verksamhetsutvecklingen.

Vad innebär flytten?

Verksamheter som idag finns på andra platser i Flemingsberg och som ska flyttas till Fleminghallen är fritidsgårdarna Ungzon Flempan och Panncentralen i Visättra samt biblioteket i Flemingsberg. Flytten innebär att bibliotek-, ungdom- och fritidsverksamheter kommer att kunna samarbeta närmare, eftersom de kommer att dela lokaler. Det finns inga planer på att minska service eller utbud. Det ska vara en mötesplats där alla ska känna sig välkomna. Vi vill skapa en central punkt i Flemingsberg som sjuder av liv och rörelse. 

Vilka verksamheter är det som flyttar?

 • Flemingsbergs bibliotek - Röntgenvägen 17, 141 04 Huddinge
 • Fritidsgården Panncentralen - Visättravägen 34, 141 50 Huddinge
 • Fritidsgården Ungzon - Röntgenvägen 15, 141 52 Huddinge

Vad kommer att finnas i Fleminghallen?

Vi jobbar mot öppna ytor för att skapa en välkomnande miljö. Vi vill utveckla det stora entréplanet till husets nav, som en plats att äta, fika, mötas, umgås, läsa och studera på. Det ska även bli en publik IT-miljö. Vi tänker oss flexibla lokaler och flexibel möblering för att kunna maximera användandet av ytorna.

Målet är att skapa en levande mötesplats som rymmer:

 • Fysisk aktivitet/idrott
 • Bibliotek
 • Ungdomsverksamhet
 • Kulturaktiviteter och utställningsytor
 • Kulturskoleverksamhet
 • Föreningsliv
 • Evenemang
 • Café

Hur kommer verksamheterna att påverkas under flytten?

Under flytten av verksamheterna är målet att skapa minimal påverkan på den dagliga verksamheten. Under själva inflyttningsperioden kommer att bibliotek och fritidsgårdar att ha begränsad eller stängd verksamhet under en period fram till invigningen.Tidplan kommer att publiceras här inom kort.

Hur ser tidsplanen ut för flytten?

Arbetet med att samla verksamheterna i Fleminghallen påbörjas under vårvintern 2019 och invigning är planerad till oktober 2019.

Kontakt

För frågor om flytten till Fleminghallen mejla KulturFritid@huddinge.se

Adress till Fleminghallen

Ebba Bååts torg 20, 141 51 Huddinge

Uppdaterad 3 september 2019

Var informationen till din hjälp?