Tillfällig ungdoms- och bibliotekslokal

En tillfällig lokal med fritidsgård, biblioteksservice och samhällsvägledning har öppnat på Röntgenvägen 3A i Grantorp, Flemingsberg. Den 330 kvadratmeter stora lokalen välkomnar Flemingsbergsborna i väntan på en inflyttning i Fleminghallen.

Foto: Huddinge kommun
Lokalen på Röntgenvägen 3A i Grantorp, Flemingsberg.

Öppettider och verksamheter

Måndag–fredag kl. 11-14: Biblioteksservice

Flemingsbergsborna kan komma förbi för att läsa tidningar, låna hem ett urval av biblioteksböcker, använda wifi, dator och kopiator.

Onsdag och fredag kl. 11-14: Samhällsrådgivning

Från och med den 5 februari finns ASK på plats två dagar i veckan, för att hjälpa till med exempelvis översättning, juridisk rådgivning, kontakt med myndigheter eller att fylla i blanketter.

Måndag–fredag kl. 15:00–18:30: Fritidsgård

Ung i Flemingsberg välkomnar högstadieungdomar för aktiviteter som spel, samtalsgrupper, pingis och olika former av skapande.

Tillfälligt till och med mars

Fritidsgården och biblioteket kommer att vara i Grantorp-lokalen till och med den 31 mars, eventuellt med förlängning. Därefter ska verksamheterna öppna i en annan lokal i Flemingsberg.

Uppdaterad 30 januari 2020

Var informationen till din hjälp?