Unghuddinge

Håll dig uppdaterad om det som händer för unga i Huddinge.

Unghuddinge.se samlar idéer, aktiviteter och annat som är bra att veta för ungdomar. Här kan 13-25 år också söka pengar till egna projekt och bidra med innehåll som till exempel musik, artiklar och illustrationer. 

Huddinge ungdomsgårdar

På unghuddinge.se hittar du även Huddinge kommuns nio ungdomsgårdar. Gårdarna finns utspridda i kommunen och vänder sig till ungdomar i åldern 13-19 år. Det finns även ungdomsverksamheter riktade till ungdomar som behöver extra stöd.

Besök unghuddinge.se

Uppdaterad 30 oktober 2017