Aktivitetskort på nätet

Rapportera in bidragsgrundande aktiviteter för din förening.

Här loggar du in:

Aktivitetskortet på nätet 

Kom igång med aktivitetskortet

Ta kontakt med administratören i din förening. Om din förening inte använder aktivitetskort på nätet, kontakta föreningssekreteraren för att få inloggningsuppgifter.

Administratör i förening

  • Skapar användare åt nya ledare i föreningen
  • Skapar närvarokort för föreningens grupper
  • Kopplar ledare till närvarokort
  • Godkänner föreningens sammanställning för att ansöka om bidrag, två gånger per år

Föreningsledare

  • Rapporterar aktivitetstillfällen
  • Lägger till deltagare på närvarokort
  • För in närvaro på närvarokort

Rapportera närvaro med appen APN 

Använd appen APN för att registrera närvaro för din förening. Ladda ner appen till din smartphone:

APN på android market
APN i appstore

Mobilwebb

En ny mobilwebb har tagits fram för att registrering av aktiviteter i APN för IOS-operativen. Funktionaliteten är densamma som i de tidigare apparna, men mobilwebben fungerar endast för registrering av aktiviteter:

Besök mobilwebben

Kundsupport för Aktivitetskort på nätet

Telefontid: måndag-fredag, klockan 8.00–17.00

Telefon: Telefon: 090-16 16 60

Uppdaterad 29 september 2017

Var informationen till din hjälp?