Bidrag till föreningar och studieförbund

Innan ansökan

För att ha rätt till föreningsbidrag, ska din förening:

 • Ha minst 51 procent medlemmar boende i Huddinge kommun
 • Ha ett organisationsnummer, samt ett plusgiro, bankgiro- eller kontonummer
 • Ha stadgar godkända på årsmöte
 • Vara demokratisk och verka för integration och jämställdhet
 • Ta avstånd från våld och rasism  
 • Idrottsföreningar ska tillhöra en riksorganisation

Bidragsregler för föreningar


Ansök bidrag till föreningar

Det finns olika föreningsbidrag att söka:

 • Bidrag för särskilda satsningar och hyresbidrag: Aktivitet, hyres- och projektbidrag till föreningars barn- och ungdomsverksamhet
 • Pensionärsbidrag: bidrag till pensionärsföreningar
 • Fritidsaktivitetbidrag: Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
 • Arrangemangsbidrag: Bidrag till arrangemang och kulturverksamhet
 • Övriga bidrag: Det finns fler bidrag att söka till exempel till föreningsanläggning, lokaler för kulturverksamhet, vänortsutbyte och startbidrag

Ansök digitalt

Alla föreningsbidrag söks digitalt. Föreningsbidragen har olika ansökningsdatum och olika svarstid innan beslut. För att ansöka om bidrag loggar du in med användarnamn och lösenord för din förening. Registrering av ansökan görs samma dag som den inkommer till kommunen. Kommer ansökan in efter sista ansökningsdatum behandlas den inte.

Här söker du föreningsbidrag

Saknar du inloggningsuppgifter?

Mejla föreningens namn och organisationsnummer till: bidrag@huddinge.se. Efter det skickas inloggningsuppgifter till din e-post.

Uppgifter att lämna in 

Föreningar ska varje år direkt efter årsmötet lämna in kommunens blankett ”Föreningsuppgifter”.  Den ska fyllas i och skickas in tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår, årsmötesprotokoll från innevarande år. 


Ansök bidrag till studieförbund

Studieförbund med verksamhet i Huddinge kommun har rätt att söka följande bidrag enligt Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer:

 • Grundbidrag: Baseras på respektive studieförbunds genomförda studietimmar föregående år
 • Arrangemangsbidrag: För offentliga arrangemang i Huddinge kommun
 • Riktat bidrag: För projekt med tema ungdomsinflytande
 • Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktions-nedsättning: Bidragen avser endast verksamhet som bedrivs i Huddinge kommun

Uppgifter att lämna in 

Studieförbundet ska varje år direkt efter årsmötet lämna in kommunens blankett ”Föreningsuppgifter”.  Den ska fyllas i tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår, årsmötesprotokoll från innevarande år samt intyg om att kommunens revisorer får granska studieförbundets räkenskaper.

Lämna in intyg om studieförbundets räkenskaper

Ansök om bidrag 

Alla bidrag för studieförbund söks digitalt. Bidragen har olika ansökningsdatum och olika svarstid innan beslut. För att ansöka om bidrag loggar du in med användarnamn och lösenord för ditt studieförbund. Registrering av ansökan görs samma dag som den inkommer till kommunen. Kommer ansökan in efter sista ansökningsdatum behandlas den inte.

Här söker du studieförbundsbidrag 

Saknar du inloggningsuppgifter?

Mejla studieförbundets namn och organisationsnummer till: bidrag@huddinge.se. Efter det skickas inloggningsuppgifter till din e-post.

Bidragsregler för studieförbund


Efter ansökan

När din ansökan om föreningsbidrag har blivit beslutad meddelas din förening skriftligt om beslutet via post.

Redovisa ditt bidrag

Flera av föreningsbidragen ska redovisas till Huddinge kommun, mer information om redovisning av bidrag skickas med i brevet för godkänd ansökan om bidrag.

På blanketten för redovisning av bidrag, fyll i ansökningsnumret för ditt beviljade bidrag.


Sök externa bidrag

Här listar vi förslag på externa bidrag som du som förening kan söka:


Uppdaterad 22 december 2020

Var informationen till din hjälp?