Föreningar och studieförbund kan ansöka om bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras sociala situation och välmående under pandemin. Kultur- och fritidsförvaltningen kan nu bevilja medel till lovaktiviteter för barn och unga. Bidragsberättigade ideella föreningar och studieförbund i Huddinge kommun, kan nu ansöka om lovbidrag.

Om lovbidraget

Det finns två olika bidrag att söka:

Lovbidrag 1 – Trygghet och trivsel bidrag

Lovaktiviteterna ska rikta sig till barn och unga i åldrarna 6–20 år och upp till 25 år för barn och ung med funktionsnedsättning som ska bedrivas i Huddinge kommun under sommar-, höst- eller jullovet 2021. Aktiviteter som utförs i bostadssociala områden som Vårby, Flemingsberg och Skogås prioriteras.

Lovbidrag 2 – Riktat statsbidrag  

Lovaktiviteterna ska rikta sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år och kan utföras i hela Huddinge.

Prioritering och bedömning

Prioriteringar görs även för utomhusaktiviteter, aktiviteter som stärker integration och jämställdhet.

Bedömningen görs utifrån aktiviteternas omfattning och behov samt bidragets storlek. 

Villkor för att söka bidraget

 • Lovaktiviteterna ska vara kostnadsfri, med undantag för eventuella avgifter för lunch, men att deltagaren alltid ska ha möjlighet att själv ta med egen lunch och mellanmål till aktiviteten.
 • Deltagarna ska inte behöva vara medlemmar i föreningen.
 • Lovaktiviteterna är inte bidragsberättigade för aktivitetsbidrag.
 • Varje förening bör göra aktuella riskbedömningar utifrån den verksamhet som bedrivs. Riskbedömningarna bör vara dokumenterade och bifogat i ansökan.
  Här hittar du riktlinjer för riskbedömning
 • Medverkande föreningar ska marknadsföra och synliggöra aktiviteten genom huddinge.se/lov. Skicka in information genom formulär på webben
  huddinge.se/tipsa-om-nya-handelser/

Vad får bidraget inte användas till?

 • Ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Aktiviteter där föreningen får aktivitetsbidrag eller annat bidrag för samma kostnader.
 • Aktiviteter som är religiösa eller har med utbildning att göra, till exempel läxhjälp.
 • Kostnader för inträde eller investeringar för ordinarie verksamhet.
 • Aktiviteter som arrangeras utanför Huddinge kommun.

Så här görs ansökan

Ansökan görs som vanligt på bidrag.huddinge.se

Ansök senast:

 • 15 juni för sommarlovet
 • 1 oktober för höstlovet
 • 1 december för jullovet

Kultur och -fritidsförvaltningen kan godkänna aktiviteter efter att ansökningsperioden har passerat, för att möta behovet och efterfrågan samt få en större spridning på aktiviteterna.

Ansökan för aktiviteter görs för respektive lov och bidrag. Handläggning sker löpande.

Ansökan ska innehålla beskrivning av verksamheten och en kostnadsberäkning samt riskbedömning för att minska smittspridning.

Redovisning

Bidraget ska redovisas senast två månader efter genomförd lovaktivitet. Redovisningen görs via anvisad redovisningsmall.

Övrig information

Föreningen/studieförbunden är återbetalningsskyldig om man inte kan:

 • genomföra lovaktiviteten inom det beviljade bidraget, hela eller delar av bidraget
 • om aktiviteten inte blir av under aktuella lovet som sökts
 • bidraget inte redovisas

Smittsäkra lovaktiviteter

Det är mycket viktigt att de aktiviteter som arrangeras sker under smittsäkra former, i enlighet med aktuella råd och regelverk. Arrangören är ansvarig för att regler och rekommendationer följs, för att minska smittspridningen av covid-19.

Kontakt

Vid frågor kontakta bidrag@huddinge.se.

Uppdaterad 22 april 2021

Var informationen till din hjälp?