Föreningsbidrag för föreningar för personer med funktionsnedsättning och sociala stöd- och hjälporganisationer

Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag. Socialnämnden hanterar föreningsbidrag för föreningar för personer med funktionsnedsättning och sociala stöd- och hjälporganisationer. Reglerna för detta finns i nedanstående allmänna och särskilda bestämmelser.

Ansökan ska lämnas innan 1 juni året för det år ansökan avser. 
Kommer ansökan in efter 1 juni behandlas den inte som en ansökan för kommande år. 

Uppdaterad 22 december 2020

Var informationen till din hjälp?