Registrera förening

Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. Det är helt gratis att registrera sig.

Registrera förening

Registrera din förening 

 • Registrera föreningen genom att kontakta bidrag@huddinge.se.

 • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar.

 • Minst 51 procent av medlemmarna ska vara folkbokförda i Huddinge kommun.

 • Föreningen ska ha organisationsnummer och ett plusgiro, bankgiro, eller bankkonto som är utställt på föreningen.

 • Föreningen måste ha sitt säte i Huddinge.

Dokoment som ska bifogas vid ansökan

Nybildad förening

 • Stadgar

 • Signerat protokoll från konstituerande föreningsmöte

 • Signerat protokoll med firmatecknare

 • Medlemsregister med namn och adress till samtliga medlemmar

Etablerad förening

 • Stadgar

 • Medlemsregister med namn och adress till samtliga medlemmar

 • Signerat protokoll från senaste årsmöte

 • Signerat protokoll med firmatecknare

 • Balans- och resultaträkning

 • Verksamhetsberättelse

 • Revisionsberättelse

Politisk organisation

 • Stadgar

 • Signerat protokoll från senaste årsmöte

 • Signerat protokoll med firmatecknare

Bostadsrätts- eller fastighetsförening

 • Signerat protokoll från senaste årsmöte

 • Signerat protokoll  med firmatecknare

Bostadsrätts- och fastighetsägarföreningar har inte möjlighet att få subventionerad vuxentaxa, nolltaxa för barn och unga eller tillgång till föreningscenter.

Uppdaterad 14 september 2023

Var informationen till din hjälp?