Registrera förening

Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. Det är helt gratis att registrera sig.

Blankett för att registrera förening i Huddinge kommun

Fyll i samtliga uppgifter i blanketten. Skickar du in en blankett som inte är komplett kommer den inte att behandlas.

Registrera din förening 

 • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar
 • 51 procent av medlemmarna ska bo i Huddinge kommun
 • Föreningen måste ha organisationsnummer och ett plusgiro, bankgiro, eller bankkonto.
 • Idrottsförening ska ange sitt föreningsnummer hos Riksidrottsförbundet.

Bifoga dokument när du ansöker

Nybildad förening

 • Stadgar
 • Protokoll från konstituerande föreningsmöte
 • Medlemsregister, med namn och adress till medlemmarna

Förening som vill finnas i föreningsregistret:

 • Stadgar
 • Medlemsregister, med namn och adress till medlemmarna
 • Protokoll från senaste årsmöte
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsberättelse

Politisk organisation

 • Stadgar
 • Föreningsuppgifter
 • Protokollsutdrag från senaste årsmöte där firmatecknare står med
 • Organisationsnummer
 • Postgiro, bankgiro eller bankkontonummer

Bostadsrätts- eller fastighetsförening

Bostadsrätts- och fastighetsägarföreningar behöver inte bifoga några dokument till sin ansökan och har inte möjlighet att få subventionerad vuxentaxa, nolltaxa för barn och unga eller tillgång till föreningscenter.

Uppdaterad 1 november 2018

Var informationen till din hjälp?