Registrera förening

Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. Det är helt gratis att registrera sig.

Registrera förening

Registrera din förening 

 • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar
 • 51 procent av medlemmarna ska bo i Huddinge kommun
 • Föreningen måste ha organisationsnummer och ett plusgiro, bankgiro, eller bankkonto.
 • Idrottsförening ska ange sitt föreningsnummer hos Riksidrottsförbundet.

Bifoga dokument när du ansöker

Nybildad förening

 • Stadgar
 • Protokoll från konstituerande föreningsmöte
 • Medlemsregister, med namn och adress till medlemmarna

Förening som vill finnas i föreningsregistret:

 • Stadgar
 • Medlemsregister, med namn och adress till medlemmarna
 • Protokoll från senaste årsmöte
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsberättelse

Politisk organisation

 • Stadgar
 • Föreningsuppgifter
 • Protokollsutdrag från senaste årsmöte där firmatecknare står med
 • Organisationsnummer
 • Postgiro, bankgiro eller bankkontonummer

Bostadsrätts- eller fastighetsförening

Bostadsrätts- och fastighetsägarföreningar behöver inte bifoga några dokument till sin ansökan och har inte möjlighet att få subventionerad vuxentaxa, nolltaxa för barn och unga eller tillgång till föreningscenter.

Uppdaterad 18 april 2019

Var informationen till din hjälp?