Registrera förening

Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. Det är helt gratis att registrera sig.

Registrera förening

Registrera din förening 

 • Föreningen ska ansöka om registrering via denna e-tjänst: https://service.huddinge.se/RegistreraForening .

 • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar.

 • Minst 51 procent av medlemmarna ska vara folkbokförda i Huddinge kommun.

 • Föreningen ska ha organisationsnummer och ett plusgiro, bankgiro, eller bankkonto som är utställt på föreningen.

Föreningen ska bifoga dokument vid ansökan:

Nybildad förening

 • Stadgar

 • Protokoll från konstituerande föreningsmöte

 • Protokoll med firmatecknare

 • Medlemsregister med namn och adress till samtliga medlemmar

Etablerad förening

 • Stadgar

 • Medlemsregister med namn och adress till samtliga medlemmar

 • Protokoll från senaste årsmöte

 • Protokoll med firmatecknare

 • Balans- och resultaträkning

 • Verksamhetsberättelse

 • Revisionsberättelse

Politisk organisation

 • Stadgar

 • Protokoll från senaste årsmöte

 • Protokoll med firmatecknare

Bostadsrätts- eller fastighetsförening

 • Protokoll från senaste årsmöte

 • Protokoll  med firmatecknare

Bostadsrätts- och fastighetsägarföreningar har inte möjlighet att få subventionerad vuxentaxa, nolltaxa för barn och unga eller tillgång till föreningscenter.

Uppdaterad 3 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?