Registrera förening

Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. Det är helt gratis att registrera sig.

Registrera förening

Registrera din förening 

 • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar

 • 51 procent av medlemmarna ska bo i Huddinge kommun

 • Föreningen måste ha organisationsnummer och ett plusgiro, bankgiro, eller bankkonto

 • Idrottsförening ska ange sitt föreningsnummer hos Riksidrottsförbundet

Bifoga dokument när du ansöker

 • Framgår det inte av årsmötesprotokollet vem/vilka som tecknar föreningen, ska även protokoll där det framgår bifogas. Samtliga dokument ska vara undertecknade där det krävs.

Nybildad förening

 • Stadgar

 • Protokoll från konstituerande föreningsmöte

 • Medlemsregister, med namn och adress till medlemmarna

Förening som vill finnas i föreningsregistret:

 • Stadgar

 • Medlemsregister, med namn och adress till medlemmarna

 • Protokoll från senaste årsmöte

 • Ekonomisk redovisning

 • Revisionsberättelse

 • Verksamhetsberättelse

Politisk organisation

 • Stadgar

 • Föreningsuppgifter

 • Protokollsutdrag från senaste årsmöte där firmatecknare står med

 • Organisationsnummer

 • Postgiro, bankgiro eller bankkontonummer

Bostadsrätts- eller fastighetsförening

Bostadsrätts- och fastighetsägarföreningar behöver inte bifoga några dokument till sin ansökan och har inte möjlighet att få subventionerad vuxentaxa, nolltaxa för barn och unga eller tillgång till föreningscenter.

Uppdaterad 6 maj 2019

Var informationen till din hjälp?