Digital seniormässa

Digitala seniormässan 2018 äger rum 17-18 april klockan 10.00-16.00 på Folkes, Sjödalstorget 1 i Huddinge centrum.

Huddinges digitala seniormässa är till för alla seniorer i Huddinge som är intresserade av och vill veta mer om teknik och olika digitala lösningar. Målgruppen är i första hand alla personer över 65 år i Huddinge kommun, dock är alla seniorer välkomna oavsett vilken kommun de tillhör.

Vill du vara med på digitala seniormässan?

WiFi finns i lokalen. Det finns ett stort parkeringshus i direkt anslutning där det är fri parkering i tre timmar mot p-skiva. Observera att antalet monterplatser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att fördela dessa.

Monterplats med ståbord

Paket A: 3 000 kronor
Ingår ett ståbord och en barstol.

Paket B: 300 kronor
Ingår ett ståbord och en barstol. För offentlig verksamhet, ideella föreningar och studieförbund.

Monterplats med ståbord och miniföreläsning

Paket C: 5 000 kronor
Ingår ett ståbord och en barstol. Inklusive en miniförläsning som kommer med i programmet, föreläsningen får vara minst 15 minuter till max 30 minuter lång.

Paket D: 300 kronor
Ingår ett ståbord och en barstol. Inklusive en miniförläsning som kommer med i programmet, föreläsningen får vara minst 15 minuter till max 30 minuter lång. För offentlig verksamhet, ideella föreningar och studieförbund.

Alla priser är exklusive moms. Som utställare anmäler du dig att delta under båda dagarna.

Sista anmälningsdag 28 februari.

Anmäl dig som utställare till Huddinges digitala seniormässa

Utställare*

Namn på företag, förening eller verksamhet

Kontaktperson*

Namn, telefonnummer och e-post

Faktureringsuppgifter*

Ange fakturaadress, organisationsnummer och referens. 

Jag vill delta som utställare på årets digitala seniormässa och vill ha följande monterplats *

Om du har valt monterplats med miniföreläsning fyll i textrutan nedan.

Beskriv kort vad föreläsningen kommer att handla om och hur lång den kommer att vara.

Övriga kommentarer

Om du har en fråga eller en särskild förfrågan kan du skriva det här.

Uppdaterad 12 februari 2018