Valborg i Huddinge

Den 30 april infaller valborgsmässoafton. Här brukar vi samla de firanden som anordnas av föreningar och andra arrangörer runtom i Huddinge. Tänker du anordna egen valborgseld? Läs om den nya lagen längre ned på sidan.

Valborgsbrasa mot mörk himmel. Foto: Mostphotos

Inget officiellt firande i Sjödalsparken

Det är många som frågar om firande i Sjödalsparken, Huddinge och i år blir det tyvärr inget officiellt firande i parken. Tidigare genomfördes firandet i Sjödalsparken som ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet. 2020 beslutades det att Valborg och Midsommar i Sjödalsparken inte längre arrangeras med Huddinge kommun som huvudman.

I övriga delar av Huddinge är det framförallt föreningslivet som står som huvudarrangörer av traditionella firanden. Liknande möjligheter finns i Sjödalsparken. I år har inget intresse inkommit från föreningslivet om att arrangera Valborgsmässofirande i Sjödalsparken, men vi ser gärna att en eller fler föreningar tar initiativ till ett firande nästa år.

Kontakt

Vill du tipsa om ett firande som kommer att genomföras? Mejla oss på: kommunikation@huddinge.se 

Anordna en offentlig valborgseld

Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld eller påskeld där du tänker elda separat insamlat trädgårdsavfall. 

Du bör skicka ansökan fyra veckor innan tillställningen ska hållas för att miljötillsynsavdelningen ska hinna handlägga din ansökan. I din ansökan ska du ha med följande information: 

  • Var firandet ska anordnas utritat på karta med norrpil

  • Under vilka tider ni ska elda

  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas

  • Vilka säkerhetsåtgärder ni vidtar för att säkerställa att olägenhet kopplat till människors hälsa och miljö inte uppstår

  • Faktureringsuppgifter (se stycket om avgift nedan)

Mejla uppgifterna till miljotillsyn@huddinge.se och ange "dispens valborgseld" i ämnesraden.

Tänk också på att du behöver ansöka om tillstånd från polisen för offentlig valborgseld.

Sök polistillstånd (polisen.se)

En avgift tas ut

En avgift för handläggning kommer tas ut i enlighet med Taxa 4210. Avgiften tas ut per timme handläggningstid så ju tydligare beskrivning av din offentliga valborgseldning du ger i din ansökan desto snabbare går vår handläggning.

Här kan du läsa mer om taxan 

Mer information finns i avfallsförordningen 

Vad får man elda upp och när?

Läs mer på huddinge.se/eldning.

Uppdaterad 15 april 2024

Var informationen till din hjälp?