Kulturarv

Kulturarvet hjälper oss att förstå dåtid, nutid och framtid. Här hittar du ett urval av inspiration och reflektion.

Stockholms läns museum och Stockholm Stad har tagit fram material ur ett regionalt perspektiv för dig som vill läsa mer. 

Uppdaterad 4 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?