Kulturgarantin - Kulturutbud för elever i Huddinge

I Huddinge ger kulturgarantin barn rätt till kulturupplevelser och eget skapande. Kulturgarantin är kulturaktiviteter som erbjuds för elever i Huddinge kommuns grundskolor samt för femåringar i förskolan. Ett omtyckt erbjudande som är gratis för eleverna. Kulturutbudet kan vara teater och dansföreställningar, bio, konsert, konstvisningar och workshops. Kulturgarantin bokas av skolans pedagoger och aktiviteterna går under skoltid.

För dig som bokar Kulturgarantin

I bokningsverktyget StudyAlong kan du som pedagog boka kulturaktiviteter för elever i Huddinge kommuns grundskolor samt för femåringar i förskolan. Ett omtyckt erbjudande som är gratis för eleverna.

Det är upp till dig som pedagog att boka in din klass/grupp på en aktivitet. Nedan ser du information om hur du kan boka. Vi använder oss nu av Studyalong boka kultur för att visa utbudet och för dig att göra din bokning. Här gör du din bokning
 studyalong.se/huddingekulturbokning

Denna termin, våren 2024, finns ett utbud till alla elever i Huddinges skolor  f-6. Ni kan välja på föreställningar, Kulturskolan till ert klassrum, skolbiofilmer, biblioteksbesök, historiska vandringar och konstworkshops. Ni kan även boka flera program, eftersom det finns platser.

Kulturgarantin är kostnadsfri. Första gången du ska göra en bokning behöver du registrera dig. Det gör du genom att följa nedanstående steg. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss: kultur@huddinge.se

 

Uppdaterad 13 december 2023

Var informationen till din hjälp?