Ängsnäsparken

Lekskepp.

Lekplatsen ligger vid en större äng och ett grönt parkstråk. Det finns soffor och bänkbord.

Lekutrustning

Lekplatsen är i viss mån anpassad till både yngre och äldre barn. Temat för lekplatsen är båt, vilket utmärks av en stor klätterställning i form av ett skepp. En brygga leder till en rymlig sandlåda och intill klätterskeppet finns en balansring som ska föra tankarna till en badring. En kompisgunga med plats för flera barn finns i lekplatsen, samt ett gungdjur i form av en hoppande delfin.

Tillgänglighetsanpassning

Delar av lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. Under kompisgungan och balansringen finns gummiasfalt och markbeläggningen runt lekredskapen är stenmjöl.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Silvergransvägen 1B.

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?