Ärengunns park

Vi bygger en ny lekplats i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårdsvägen.

Vad händer nu?

  • Nu har Glömsta lekplats fått ett namn av namnberedningen: Ärengunns park
  • Lekplatsen håller på att färdigställas och beräknas vara klar innan årsskiftet.

Vad gör vi? 

Lekplatsen blir en områdeslekplats för barn i olika åldrar, men kommer också att fungera som en mötesplats i området.

Skiss som visar förslaget hur lekplatsen kan komma att se ut.

 

I förslaget är lekplatsen uppdelade i två ytor, den västra och den östra. Lekplatsen fogas varsamt in i den befintliga naturmarken där fornminnet i mitten lämnas orört. Temat för lekplatsen är ”natur möter trädgård”.

Den västra lekplatsen riktar sig främst till yngre barn i åldern 1–5 år och är uppdelade i tre mindre delar för rörelselek, rollek och naturlek. Här föreslås bland annat gungor, rutschkana klätterdjur, lekhus och sandlek. Naturleken består av stock och sten och uppmuntrar till fri lek.

I den östra lekplatsen för de lite äldre barnen, 6–10 år föreslås en klätterställning och hängmattor. I anslutning till klätterlekplatsen finns gräsplatån som lämnas orörd men kompletteras med bänkbord och en mindre lekskulptur. Här kan barn och vuxna samlas för fika eller spontana lekar.

Förslaget till ny lekplats

Tidsplan

Lekplats har börjat byggas. Parken beräknas vara färdig 2022/2023.

Uppdaterad 8 november 2022

Var informationen till din hjälp?