Drevviksvägen

Bild på rutschkana.

Lekplatsen ligger på en äng vid Drevviksvägen och är omgiven av villabebyggelse. Stora träd gör att den är avskiljd från villakvarteren runt om. På lekplatsen finns bänkar och bänkbord, samt en grillplats. Platsen upplevs som lugn och skyddad eftersom närliggande gator har hastighetsbegränsningar på 30 km/h.

Lekutrustning

Lekplatsen är avsedd för olika åldersgrupper, men främst för yngre barn. Det finns en sandlåda, rutschkanor, klätterställning, fjädergungor och gungor. På en del av ängen finns även fotbollsmål.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad. Markmaterialet består till största del av sand, gräs eller grus vilket begränsar framkomligheten.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Drevviksvägen 8D.

Uppdaterad 7 juli 2021

Var informationen till din hjälp?