Drevviksvägen

Bild på rutschkana.

Lekplatsen ligger centralt i ett litet grönområde vid Drevviksvägen. Stora träd gör att den är avskiljd från villakvarteren runt om. På lekplatsen finns bänkar och sittyta med bord, samt en grillplats. Platsen upplevs som lugn och skyddad då närliggande gator har hastighetsbegränsningar på 30 km/h.

Lekutrustning

Lekplatsen är avsedd för olika åldersgrupper, men främst för yngre barn. Det finns en sandlåda med bakbord, rutschkanor, klätterställning, gungdjur och gungor. Vid lekplatsen, i den södra delen av parken, finns även en mindre gräsplan med fotbollsmål. 

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängligheten är begränsad av att underlaget till stor del består av sand, gräs eller grus och begränsar framkomligheten.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Drevviksvägen 8D.

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?