Fullerstaparken

Den historiska parken ska rustas upp. Vi vill ta vara på dess karaktär och rusta upp den till en vacker stadsdelspark med planteringar, gångstråk, sittplatser och lekplats.

Vad händer nu?

Den 21 augusti till och med 17 september 2017 var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Vi har arbetat med de inkomna synpunkterna och väntar på politiskt beslut för att gå vidare i arbetet med parken.

Vad gör vi?

Vi planerar för en upprustning av Fullerstaparken. Förslaget innebär bland annat fler gångstråk, blommande planteringar, sittplatser och en lekplats. 

Tydliga entréer och trevliga gångstråk 

Det ska vara enkelt att hitta i parken, med hjälp av tydliga entréer, upprustade gångstråk och klippta häckar som ramar in parken. Vid parkens östra del skapas en ny entré in till Fullersta gård. Äppellunden får fler träd och här finns gott om picknickytor. I väst skapas ett entrétorg.

Planteringar med perenner och andra blomsterarrangemang bidrar till en vacker park. Längs allén upp mot Fullersta gård planteras nya träd och belysning sätts upp. Till vänster bjuds man in till den öppna solbelysta gräsytan och till höger ligger den nya lekplatsen.

Temalekplats och andra lekytor

En ny temalekplats ersätter röda stugan i sydvästra hörnet. Lekplatsen ska ha historisk karaktär, likt den nyligen upprustade Långsjöparken men i ett mindre format. I den norra delen av parken kommer det finnas lekytor för småbarn och gott om sittplatser. Här kan man även spela boule eller slå sig ner vid något av de nya bänkborden.

Parken idag 

Parken har historisk karaktär och Fullersta gård från 1750-talet utgör dess mittpunkt, placerad på en höjd med utblick över parken. Huvudvägen upp till gården kantas av gamla lindar på bägge sidor. I parken finns i huvudsak gräsytor och stora träd som ger skugga. Det finns ett café.

Lekplatsen

Lekplatsen är av en mindre storlek men med ett varierat lekutbud. Den är framförallt avsedd för yngre barn. Här finns ett sjörövarskepp med klättermöjligheter och rutschkana, gungor och fjädergungbräda.

De olika lekredskapen är avskilda från varandra och det finns sittmöjligheter i anslutning till lekutrustningen i form av bänkar med bord.

Runt lekplatsen finns staket, och på ena sidan en berghäll. I parken utanför lekplatsområdet finns en liten sandlåda.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gummimatta under lekredskapen och det finns goda anslutningar från gångvägen in på lekplatsen. Själva lekredskapen har även tydliga färger som underlättar för synskadade.

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?