Fullerstaparken

Parken

Parken har historisk karaktär och Fullersta gård från 1750-talet utgör dess mittpunkt, placerad på en höjd med utblick över parken. Huvudvägen upp till gården kantas av gamla lindar på bägge sidor. I parken finns i huvudsak gräsytor och stora träd som ger skugga. Det finns ett café.

Lekplatsen

Lekplatsen är av en mindre storlek men med ett varierat lekutbud i fint skick. Den är framförallt avsedd för yngre barn. Här finns ett sjörövarskepp med klättermöjligheter och rutschkana, gungor och fjädergungbräda.

De olika lekredskapen är avskilda från varandra och det finns sittmöjligheter i anslutning till lekutrustningen i form av bänkar med bord.

Runt lekplatsen finns staket, och på ena sidan en berghäll. I parken utanför lekplatsområdet finns en liten sandlåda.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gummimatta under lekredskapen och det finns goda anslutningar från gångvägen in på lekplatsen. Själva lekredskapen har även tydliga färger som underlättar för synskadade.

Upprustning

Just nu planerar vi för en upprustning av parken.

Läs mer om projektet

Hitta hit

Adressen är Bersåstigen 3. Parken ligger ett par minuters promenad från Huddinge centrum och pendeltågsstation. Lekplatsen ligger i sydvästra delen av parken, bredvid huvudvägen upp till Fullersta gård.

Uppdaterad 16 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?