Fullerstaparken

Den historiska Fullerstaparken ska rustas upp. Vi vill ta vara på dess karaktär och rusta upp den till en vacker stadsdelspark med planteringar, gångstråk, sittplatser och lekplats.

Vad händer nu?

Planeringen av upprustningen fortsätter efter ett inriktningsbeslut från kommunstyrelsen den 31 maj 2021. Ett förslag på parkens utformning arbetas nu fram utefter beslutet från kommunstyrelsen. Innan parkens utformning bestäms ska kommunstyrelsen besluta om upprustningen ska genomföras.

Vad gör vi?

Vi planerar för en upprustning av Fullerstaparken. Förslaget innebär bland annat fler gångstråk, blommande planteringar, sittplatser och en lekplats. 

Skiss över hur Fullersparken kan komma att se ut efter upprustning.

Tydliga entréer och trevliga gångstråk 

Det ska vara enkelt att hitta i parken med hjälp av tydliga entréer, upprustade gångstråk och klippta häckar som ramar in parken. Vid parkens östra del skapas en ny entré in till Fullersta gård. Äppellunden får fler träd och här finns gott om picknickytor. I väst skapas ett entrétorg.

Planteringar med perenner och andra blomsterarrangemang bidrar till en vacker park. Längs allén upp mot Fullersta gård planteras nya träd och belysning sätts upp. Till vänster bjuds man in till den öppna solbelysta gräsytan och till höger ligger den nya lekplatsen.

Temalekplats och andra lekytor

En ny temalekplats ersätter röda stugan i sydvästra hörnet. Lekplatsen ska ha historisk karaktär, likt den nyligen upprustade Långsjöparken men i ett mindre format.

I den norra delen av parken kommer det finnas lekytor för småbarn och gott om sittplatser. Här kan man även spela boule eller slå sig ner vid något av de nya bänkborden.

Parken idag

Parken har historisk karaktär och Fullersta gård från 1750-talet utgör dess mittpunkt, placerad på en höjd med utblick över parken. Huvudvägen upp till gården kantas av gamla lindar på bägge sidor. I parken finns i huvudsak gräsytor och stora träd som ger skugga. Det finns ett kafé.

Lekplatsen

Lekplatsen är av en mindre storlek men med ett varierat lekutbud. Den passar framförallt för yngre barn. Här finns ett sjörövarskepp med klättermöjligheter och rutschkana, gungor och fjädergungbräda.

De olika lekredskapen är avskilda från varandra och det finns sittmöjligheter i anslutning till lekutrustningen i form av bänkar med bord.

Runt lekplatsen finns staket, och på ena sidan en berghäll. I parken utanför lekplatsområdet finns en liten sandlåda.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gummimatta under lekredskapen och det finns goda anslutningar från gångvägen in på lekplatsen.

Lekredskapen har även tydliga färger som underlättar för synskadade.

Hitta hit

Frågor och svar

Här är vanliga frågor om upprustningen av Fullerstaparken. 

Uppdaterad 12 september 2023

Var informationen till din hjälp?