Glömsta lekplats

Vad händer nu?

Vi planerar en ny lekplats i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårdsvägen.

Vad gör vi? 

Lekplatsen blir en områdeslekplats för barn i olika åldrar, men kommer också att fungera som en mötesplats i området.

Tyck till om förslaget

Nu har vi tagit fram ett förslag på ny lekplats och vill gärna ha dina synpunkter. Skicka dem genom formuläret nedan senast 30 september. 

Glomsta lekplats illustrationsplan 660px_uppdaterad 200917.jpg

 

I förslaget är lekplatsen uppdelade i två ytor, den västra och den östra. Lekplatsen fogas varsamt in i den befintliga naturmarken där fornminnet i mitten lämnas orört. Temat för lekplatsen är ”natur möter trädgård”.

Den västra lekplatsen riktar sig främst till yngre barn i åldern 1–5 år och är uppdelade i tre mindre delar för rörelselek, rollek och naturlek. Här föreslås bland annat gungor, rutschkana klätterdjur, lekhus och sandlek. Naturleken består av stock och sten och uppmuntrar till fri lek.

I den östra lekplatsen för de lite äldre barnen, 6–10 år föreslås en klätterställning och hängmattor. I anslutning till klätterlekplatsen finns gräsplatån som lämnas orörd men kompletteras med bänkbord och en mindre lekskulptur. Här kan barn och vuxna samlas för fika eller spontana lekar.

Läs mer om förslaget

Lämna synpunkt om Glömsta lekplats

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna återkomma till dig om vi har några frågor. Den lagliga grunden för vår behandling är "allmänt intresse", se huddinge.se/gdpr.

Tidsplan

Byggnationen planerar starta hösten 2021. Parken beräknas vara färdig 2022.

I närområdet, på fastigheten Stensättningen 5 i korsningen Skålgropsvägen-Lillerudsvägen, planerar kommunen för nya bostäder.

Läs mer om nya bostäder i Glömsta på fastigheten Stensättningen 5.

Uppdaterad 17 september 2020

Var informationen till din hjälp?