Glömsta lekplats

Vi planerar en ny lekplats i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårdsvägen.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Nu påbörjar vi arbetet med upphandlingen av en entreprenör som ska bygga lekplatsen.

Vad gör vi? 

Lekplatsen blir en områdeslekplats för barn i olika åldrar, men kommer också att fungera som en mötesplats i området.

Skiss som visar förslaget hur lekplatsen kan komma att se ut.

 

I förslaget är lekplatsen uppdelade i två ytor, den västra och den östra. Lekplatsen fogas varsamt in i den befintliga naturmarken där fornminnet i mitten lämnas orört. Temat för lekplatsen är ”natur möter trädgård”.

Den västra lekplatsen riktar sig främst till yngre barn i åldern 1–5 år och är uppdelade i tre mindre delar för rörelselek, rollek och naturlek. Här föreslås bland annat gungor, rutschkana klätterdjur, lekhus och sandlek. Naturleken består av stock och sten och uppmuntrar till fri lek.

I den östra lekplatsen för de lite äldre barnen, 6–10 år föreslås en klätterställning och hängmattor. I anslutning till klätterlekplatsen finns gräsplatån som lämnas orörd men kompletteras med bänkbord och en mindre lekskulptur. Här kan barn och vuxna samlas för fika eller spontana lekar.

Läs mer om förslaget

Tidsplan

Byggnationen planerar starta våren 2022. Parken beräknas vara färdig 2022/2023.

I närområdet, på fastigheten Stensättningen 5 i korsningen Skålgropsvägen-Lillerudsvägen, planerar kommunen för nya bostäder.

Läs mer om nya bostäder i Glömsta på fastigheten Stensättningen 5.

Uppdaterad 29 september 2021

Var informationen till din hjälp?