Glömsta lekplats

Vad händer nu?

Vi planerar en ny lekplats i Glömsta.

Vad gör vi? 

Nu tar vi fram ett förslag på ny lekplats. När förslaget är färdigt får du tycka till.

Lekplatsen blir en områdeslekplats för barn i olika åldrar, men kommer också fungera som en samlingspunkt och mötesplats i området.

Idag består platsen av naturmark.

I närområdet, på fastigheten Stensättningen 5 i korsningen Skålgropsvägen-Lillerudsvägen, planerar kommunen för nya bostäder.

Läs mer om nya bostäder i Glömsta på fastigheten Stensättningen 5.

Tidsplan

Byggnationen planerar starta hösten 2021. Parken beräknas vara färdig 2022.

Uppdaterad 23 juni 2020

Var informationen till din hjälp?