Härbreparken

Härbreparken blir nya Valleby

Valleby, staden där LasseMajas Detektivbyrå löser mysterier, blir lekplats i Härbreparken. Lekplatsen byggs för bara just den här platsen och blir på så sätt unik. Bygget planeras pågå fram till våren 2019. Under tiden kommer området att vara inhägnat. Vi räknar med att den nya lekplatsen öppnas och invigs i juni 2019.

Illustration Härbreparken

Om parken

Lekplatsen ligger i ett grönområde söder om Storvretsvägen och intill ett lägenhetsområde. Här finns höga träd och tät vegetation där barnen kan leka. Det finns bänkar för den som vill sitta ner. I grönområdet finns gång- och cykelvägar som är belysta, och på gatorna gäller låga hastigheter.

Tidigare lekutrustning och sittplatser

Lekplatsen har tidigare varit avsedd för olika åldersgrupper. På platsen fanns gungdjur, balansredskap för olika lekmöjligheter, en snurrstång, gungor, rutschkana för små barn och en större klätterställning med rutschkana, klättervägg och klätternät.

Söder om lekplatsen finns även en grusad fotbollsplan.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Härbreparken 2A.

Uppdaterad 12 december 2018

Var informationen till din hjälp?