Kräpplaparken

Bild på klätterställning med rutschkana samt gungdjur.

Parken

I parken finns stora gräsytor och en del högra träd. Belysning finns utmed närliggande gång- och cykelstråk.

Lekplatsen

Lekplatsen passar i första hand för små barn. Den är inhägnad av ett lägre staket. Här finns en mindre klätterställning med rutschkana, gungställning och fjädergungdjur, samt en sandlåda.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängligheten kan upplevas som begränsad då underlaget består i stor utsträckning av sand, likaså utgörs lekredskapen av klara färger men utgör de enda kontrasterna för att underlätta för synskadade. Däremot är vägen till lekplatsen tillgänglig med underlag av asfalt.
Lekplatsen kan komma att rustas upp i kombination med upprustning av hela Kräpplaparken.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Domherrestigen 1.

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?