Kräpplaparken

Vi planerar en upprustning av Kräpplaparken i Stuvsta under 2021. Det ska bli en modern park med varierat innehåll som attraherar både barn och vuxna. En grön mötesplats för alla stuvstabor!

Vad händer nu?

  • Fram till 30 september kunde du tycka till om förslaget. Nu gör vi en utvärdering av alla synpunkter som har kommit in.

Vad gör vi?

Dagens lekplats förnyas med olika spännande lekmöjligheter.

illustrationsplan lek_660.jpg

Parkens nuvarande uppdelning i tre sektioner förstärks genom upprustningen; leken, gräsytorna och sportaktiviteterna.

Det blir en större klätterställning med rutschkana för lite äldre barn på den norra delen. På lekplatsens södra del föreslås utrustning för mindre barn, till exempel sandlåda, lekhus och gungdjur. Det blir även gungor, kryplek och gungbräda. Leken fortsätter in i ett naturparti för mer fri lek.

Parksoffor och bänkbord placeras på olika platser i parken. Det blir cykelparkeringar vid parkens entréer.

Den befintliga grusplanen blir mindre i storlek för att skapa bättre kontakt med resten av parken och locka till fler aktiviteter än endast bollspel. Bollplanen får konstgräs för att kunna användas både på våren och hösten. Här föreslås även bordtennisbord, streetbasket och utegym.

Belysningen i parken rustas upp för att skapa en trygg och stämningsfull plats även kvällstid. Vi sparar så många befintliga träd i som möjligt och planterar även nya träd. Blommande träd planteras vid parkens entréer och lekplatsen. Det planeras även för perennplanteringar och vårblommande lökar i parken.

Läs mer om förslaget

Tidsplan

Upprustningen påbörjas under 2021.

Parken idag

Bild på klätterställning med rutschkana samt gungdjur.

I parken finns stora gräsytor och en del högra träd. Belysning finns utmed närliggande gång- och cykelstråk.

Lekplatsen

Lekplatsen passar i första hand för små barn. Den är inhägnad av ett lägre staket. Här finns en mindre klätterställning med rutschkana, gungställning och fjädergungdjur, samt en sandlåda.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängligheten kan upplevas som begränsad då underlaget består i stor utsträckning av sand, likaså utgörs lekredskapen av klara färger men utgör de enda kontrasterna för att underlätta för synskadade. Däremot är vägen till lekplatsen tillgänglig med underlag av asfalt.
Lekplatsen kan komma att rustas upp i kombination med upprustning av hela Kräpplaparken.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Domherrestigen 1.

Uppdaterad 1 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?