Kräpplaparken

Kräpplaparken i Stuvsta är en modern park med varierat innehåll som attraherar både barn, unga och vuxna. En grön mötesplats för alla Stuvstabor! Parken är uppdelad i gräsytor, lek och sportaktiviteter.

Lekhus i Kräpplaparken.

Parken

Kräpplaparken är en plats för alla åldrar. Med varierande sittplatser och ytor finns möjlighet att umgås och ha picknick.

För den som vill sporta finns en liten parkouranläggning, bordtennisbord och basketplan. I mitten av parken ligger en konstgräsplan för olika typer av bollspel. För de riktigt modiga finns en pumptrackbana och två utmanande klätterblock.

Blommande träd vid parkens entréer och lekplatsen, perennplanteringar och vårblommor gör Kräpplaparken till en grönskande plats. Parkens belysning skapar en trygg och stämningsfull plats även kvällstid. 

Lekplatsen

På lekplatsen finns en större klätterställning med rutschkana för lite äldre barn. I en annan del av parken finns till exempel sandlåda, lekhus och gungdjur för de mindre barnen. Här finns också gungor, kryplek och gungbräda.

Lekskulpturer dyker upp på olika ställen och du kan ta dig fram på en balanslek genom grönskan.

Tillgänglighetsanpassning

Delar av underlaget består av tillgänglig gummibeläggning med olika färger som utgör kontraster. På ytor som består av sand är tillgängligheten begränsad. Vägen till lekplatsen är tillgänglig med underlag av asfalt.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Domherrestigen 1 i Stuvsta.

Uppdaterad 13 september 2023

Var informationen till din hjälp?