Kyrkdammarna

Kyrkdammarna är ett 5,1 hektar stort parkområde som sträcker sig från Fullerstatorgssidan norrut under Huddingevägen. Området fungerar som våtmarkspark och hanterar dagvatten. Välbesökta gångstråk går genom parken där det finns en öppen vattenyta med våtmarksväxter och ängar med högt gräs och örter.Området har ett rikt fågelliv. Ett flertal fina träbroar gör det möjligt att ta sig fram i området och det finns ett flertal sittplatser för den som vill slå sig ner under promenaden. 

Det finns planer på att rusta upp Kyrkdammarna med satsning  ny parkutrustning och nytt grus vid broar och i håligheter i vägen. Man planerar även att röja undan sly för ökad trygghet.

Adress saknas.

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?