Mellanvägen

Bild på klätterställning, rutschkana, sandlåda och gungor.

Lekplatsen ligger i ett villaområde. Platsen är lugn, skyddad, lummig och avskild från trafik med enbart en gångväg i anslutning. Det finns bänkar för den som vill sitta ner.

Lekutrustning

Lekplatsen är avsedd för olika åldersgrupper med ett mindre lekutbud bestående av en större klätterställning med rutschkana och klätternät, bord för barn med tillhörande bänkar, gungdjur, sandlåda med baksand och gungor. 

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen kan upplevas som svårframkomlig då underlaget består av sand, men det finns bra förbindelser till anslutande vägar.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Mellanvägen 36A . Du tar dig till platsen via en stig från Krokvägen eller via en större öppning från Ringvägen. 

Uppdaterad 7 juli 2021

Var informationen till din hjälp?