Milstensparken

Klätterställning med rutschkana.

Milstensparken ligger i en liten dal omgiven av radhus i området Snättringe.

Parken

Milstensparken omges av belysta gång- och cykelstråk. I nära anslutning finns ett skogsparti som även inbjuder till lek. På lekplatsen finns bänkar för den som vill sitta ner.

Lekplatsen

Lekplatsen är till avsedd för både äldre och yngre barn. Här finns klätterställning, gungdjur, rutschkana, gungor, gungbräda, sandlåda och stockar att balansera på.

Det finns möjlighet för olika bollsporter. Här finns bollplank, basketkorg och asfaltsyta med markeringar för olika typer av bollek. Söder om lekplatsen finns en inburad fotbollsplan. 

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad då markmaterialet till stora delar består av sand som kan vara svårframkomlig.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Hällebergsvägen 2.

 

Uppdaterad 9 juli 2021

Var informationen till din hjälp?