Milstensparken

Milstensparken ligger i en liten dal omgiven av radhus i Snättringe.

Klätterställning med rutschkana.

Parken

Parken omges av belysta gång- och cykelstråk. I närheten finns även ett skogsparti som inbjuder till lek. På lekplatsen finns bänkar för den som vill sitta ner.

Lekplatsen

Lekplatsen passar för både äldre och yngre barn. Här finns klätterställning, gungdjur, rutschkana, gungor, gungbräda, sandlåda och stockar att balansera på.

Det finns möjlighet för olika bollsporter. Här finns bollplank, basketkorg och asfaltsyta med markeringar för olika typer av bollek. Söder om lekplatsen finns en inburad fotbollsplan. 

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad då markmaterialet till stora delar består av sand som kan vara svårframkomlig.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Hällebergsvägen 2 i Snättringe.

Uppdaterad 13 september 2023

Var informationen till din hjälp?