Milstensparken

Klätterställning med rutschkana.

Lekplatsen ligger nedsänkt i en liten dal mellan två radhusområden och i anslutning till ett skogsparti. Den är utformad på så att lekplatsen kopplas samman med skogspartiet för att barnen även ska kunna leka där. På lekplatsen finns bänkar för den som vill sitta ner. Gång- och cykelstråken i området är belysta.

Lekutrustning

Lekplatsen är till stor del avsedd för både äldre och yngre barn. Här finns klätterställning, gungdjur, rutschkana, gungor, gungbräda, sandlåda och balansobjekt som stockar.

I södra delen av parken finns en inburad fotbollsplan och lekplatsen ger möjlighet för olika bollsporter genom ett bollplank, basketkorg och bollplan med markeringar för olika aktiviteter. 

Tillgänglighetsanpassning

Parkens tillgänglighet är bristfällig på grund av underlaget. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Hällebergsvägen 2.

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?