Mossparken

Rutschkana.

Parken ligger på en öppen plats i anslutning till ett skogsområde. I öster ligger ett villaområde på en höjd och platsen ligger skyddat eftersom det inte finns några bilvägar närheten. Genom skogsområdet finns ett gångstråk. På lekplatsen finns bänkar för den som vill sitta ner.

Lekutrustning

Lekplatsen är i första hand avsedd för yngre barn, men samtidigt kan man använda gräsytan för olika aktiviteter. På lekplatsen finns klätterställningar med rutschkanor, gungdjur och olika typer av gungor.

I anslutning till lekplatsen finns en klippt gräsyta med fotbollsmål. 

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängligheten är begränsad i och med viss höjdskillnad, men själva lekplatsen ligger på en ganska plan yta vilket underlättar tillgängligheten något inom lekplatsen.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Britas gränd 5.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?