Mossparken

Vi planerar en upprustning av Mossparken i Fullersta under 2023. Det ska bli en mer attraktiv park för lek, besök och umgänge för stora och små.

Karta som visar adressen Britas gränd 5, där var Mossparken ligger.

Vad händer nu?

  • Vi har tagit fram ett förslag på hur parken ska utformas. Fram till och med 4 september 2022 kunde du tycka till om förslaget. Nu gör vi en utvärdering av alla synpunkter som har kommit in.

Vad gör vi?

Mossparken får en ny utformning och lekutrustning. Stora delar av den öppna gräsytan kommer att finnas kvar för lek och fotboll.

I förslaget finns en slinga med balanslek bland befintlig och ny växtlighet och fler lekredskap för lekytan, bland annat en stor klätterställning. Skogsdungen öppnas upp för lek mellan trädstammar och stenar.

Parken får även nya sittplatser i både soliga och mer skuggiga platser. Ytan nedanför trappan utformas som en mötesplats med grupper av soffor, bänkar, bord och en grill.

Belysningen i parken utformas för att skapa en trygg och välkomnande plats även under de mörkare timmarna på dygnet.

 

Skiss som visar hur Mossparken kan komma att se ut.

Läs mer om förslaget

Tidsplan

Upprustningen påbörjas under 2023.

Parken idag

Klätterställning i Mossparken.

Mossparken ligger på en öppen plats i anslutning till ett skogsområde samt villa- och radhusbebyggelse. Lekplatsen ligger skyddad och nås via gång- och cykelstråk. 

Lekplatsen vänder sig främst till yngre barn. Här finns klätterställningar med rutschkanor, gungdjur och olika typer av gungor. I anslutning till Mossparken finns en gräsyta med fotbollsmål.

På lekplatsen finns bänkar för den som vill sitta ner.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängligheten är begränsad och det förekommer en del höjdskillnader för att ta sig fram till lekplatsen. Själva lekytan är dock plan och lättframkomlig.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Britas gränd 5.

 

Uppdaterad 9 november 2022

Var informationen till din hjälp?