Mossparken

Rutschkana.

Mossparken ligger på en öppen plats i anslutning till ett skogsområde samt villa- och radhusbebyggelse. Lekplatsen ligger skyddad och nås via gång- och cykelstråk. 

Lekplatsen vänder sig främst till yngre barn. Här finns klätterställningar med rutschkanor, gungdjur och olika typer av gungor. I anslutning till Mossparken finns en gräsyta med fotbollsmål.

På lekplatsen finns bänkar för den som vill sitta ner.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängligheten är begränsad och det förekommer en del höjdskillnader för att ta sig fram till lekplatsen. Själva lekytan är dock plan och lättframkomlig.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Britas gränd 5.

Uppdaterad 7 juli 2021

Var informationen till din hjälp?