Myrparken

Multisportplan med konstgräs i Myrparken
Foto: Fanny Bitzekis/Huddinge kommun

Lekplatsen Myrparken i området Myrängen ligger i östra Stuvsta, i närheten av entrén in till Myrängen från Ågestavägen.

Myrparken öppnade 23 april 2020 och passar barn i olika åldrar.

Lekplatsen

Temat myror knyter an till området Myrängen och kommer fram i utformningen av olika lekredskap som myrgungdjur, en klätterställning i form av en stor myrstack och klättermyror som kryper i skogsbrynet.

På lekplatsen finns även en multisportplan i konstgräs som kan användas för spontanidrott. Här finns också basketkorg, fågelbogunga, lekhus i två våningar, sandlåda med bakbord och flera sittplatser i form av parksoffor och bänkbord.

Skogspartiet som tidigare var inhägnat är nu öppet för lek. Här finns ett lekbord, men är i övrigt en naturlig lekmiljö med träd, stock och sten.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad. Två ingångar har en grusad gångyta som löper genom lekplatsen och underlättar framkomligheten. Multisportplanen, fågelbogungan och de flesta sittytorna kan nås med exempelvis rullstol eller barnvagn.

Lekplatsen har en cykelparkering.

Hitta hit

Adress: Myrängsvägen 67

Hämtar kartdata...

Kollektivtrafik

Buss 705 Stuvsta station-Solgård samt buss 742 Drevviksstrand - Handenterminalen stannar vid station Västergårdsvägen.

Parkering

Viss möjlighet till parkering finns vid återvinningsstationen i anslutning till parken.

Uppdaterad 24 juli 2020

Var informationen till din hjälp?