Myrparken

Illustration över Myrparken. Förslag på hur parken kan komma att se ut.
Förslag på hur Myrparken kan komma att se ut. Projektering och förslag: Ramböll

I östra Stuvsta bygger vi en ny lekplats. Lekplatsen ligger i närheten av entrén in till Myrängen från Ågestavägen, bredvid förskolan Dagsvärmaren.

Idag finns det en mindre fotbollsplan med grus, en öppen gräsyta mot Myrängsvägen och ett mindre skogsparti på platsen. Den nya lekparken får ett tema passande för platsen - tema myror!

Lekplatsen

Vi anpassar lekplatsen för barn i olika åldrar. Här blir det en multisportplan i konstgräs, en större klätterställning och en sandad yta med lekredskap och sandlåda.

Vi öppnar upp skogspartiet och gör det möjligt för lek.

Tillgänglighetsanpassning

Vi bygger så att lekplatsen till stor del är tillgänglighetsanpassad. Det kommer att finnas två ingångar med en grusad gångyta som löper genom lekplatsen och som underlättar framkomligheten. Multisportplanen och de flesta sittytor kan nås med exempelvis rullstol eller barnvagn. I sandlådan kommer det att finnas ett tillgänglighetsanpassat bakbord.

Tidsplan

Byggnationen startar hösten 2019 och vi beräknar att lekplatsen är färdig för lek våren 2020.

Uppdaterad 16 januari 2020

Var informationen till din hjälp?