Myrparken

 

Vad händer nu?

  • Byggnationen startade hösten 2019.

Vad gör vi? 

I östra Stuvsta bygger vi en ny lekplats. Lekplatsen ligger i närheten av entrén in till Myrängen från Ågestavägen, bredvid förskolan Dagsvärmaren.

Idag finns det en mindre fotbollsplan med grus, en öppen gräsyta mot Myrängsvägen och ett mindre skogsparti på platsen. Den nya lekparken får ett tema passande för platsen - tema myror!

Vi anpassar lekplatsen för barn i olika åldrar. Här blir det en multisportplan i konstgräs, en större klätterställning och en sandad yta med lekredskap och sandlåda.

Vi öppnar upp skogspartiet och gör det möjligt för lek.

Tillgänglighetsanpassning

Vi bygger så att lekplatsen till stor del är tillgänglighetsanpassad. Det kommer att finnas två ingångar med en grusad gångyta som löper genom lekplatsen och som underlättar framkomligheten. Multisportplanen och de flesta sittytor kan nås med exempelvis rullstol eller barnvagn. I sandlådan kommer det att finnas ett tillgänglighetsanpassat bakbord.

Tidsplan

Byggnationen startade hösten 2019 och vi beräknar att lekplatsen är färdig för lek sommaren 2020.

Uppdaterad 12 mars 2020

Var informationen till din hjälp?