Printzparken

Vi planerar en upprustning av Printzparken i Trångsund under 2022. Det ska bli en lekpark med varierat innehåll som attraherar både små och stora barn.

Gungor och rutschkana i Printzparken

Vad händer nu?

  • Vi påbörjar upprustningen våren 2022. 

Vad gör vi?

Dagens lekplats förnyas med olika spännande lekmöjligheter.

Skiss som visar förslag på hur Printzparken kan se ut.

Parkens grundläggande form behålls och får ett större utbud av lekredskap, sittplatser och aktiviteter. Parken får ett Ek-ologitema som kopplar till många fina ekar i den nuvarande parken och Stortorp.

Centralt i parken föreslås en större klätterställning, gungor, karusell och studsmattor. Ett område med stockar, stubbar och lekhus ger en mer naturanpassad lek och kopplar till ektemat.

Parken ramas in av två plank. Det ena planket bildar rygg till en sittplats/scen och erbjuder en mötesplats för ungdom och vuxna i soligt läge. Det andra planket bjuder på titt-utlek för de små samt information kring eken och de djur som bor där. Här föreslås även en pergola och bänkbord för många att mötas.

Idag saknas belysning i parken men den kommer nu att få belysning, både för att kunna användas för lek kvällstid men även för att skapa en stämningsfull plats. Träd som kan sparas kommer att vara kvar och vi planterar nya träd där det behöver ersättas.

Läs förslaget på nya Printzparken

Lekplatsen idag

Lekplatsen är idag avsedd för yngre barn. Här finns klätterställningar med rutschkana och klätterrepstege, gungor, sandlåda med baksand och ett inhägnat område med småbarnsgunga.

Lekplatsen ligger i ett bostadsområde och avgränsas mot Printz väg med buskage och höga träd som bidrar till ett lummigt intryck. I närheten av lekplatsen finns främst lågtrafikerade lokalgator vilket gör platsen lugn och trygg. För den som vill sitta finns bänkar och bord. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Printz väg 47.

Uppdaterad 1 december 2021

Var informationen till din hjälp?