Printzparken

Bild på klätterställning och gungor.

Lekplatsen ligger i ett bostadsområde och avgränsas mot Printz väg med hjälp av buskage och höga träd som bidrar till ett lummigt intryck. I närheten av lekplatsen finns främst lågtrafikerade lokalgator vilket gör platsen lugn och trygg. För den som vill sitta finns bänkar och bord.

Det finns förslag i kommunens lekplatsprogram att rusta upp lekplatsen till en temalekplats med tema ”Ekologi”.

Lekutrustning

Lekplatsen är idag avsedd för yngre barn. Här finns klätterställningar med rutschkana och klätterrepstege, gungor, sandlåda med baksand och ett inhägnat område med småbarnsgunga.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad. Underlaget vid lekutrustningen består av sand som kan försvåra framkomligheten. Det saknas bra kontrastmarkering för synskadade. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Printz väg 47.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?