Rosendalsparken

Klätterställningar, gungdjur och gungor.

Aktuell information

  • Rosendalsparken ska rustas upp och ett första koncept för att förnya parken har tagits fram. Konceptet innebär att parken får en temalek. Läs mer om vad det innebär i kommunens lekplatsprogram
  • Huddingeborna har fått tycka till om konceptet och om hur parken ska förnyas. Över 120 värdefulla förslag har lämnats. 

Exempel på förslag: 

  • Utegym
  • Hundrastgård
  • Värna om pulkabacken
  • Behåll de öppna gräsytorna
  • Bättre belysning
  • Lek och aktiviteter som passar både de yngre och de lite äldre barnen
  • Vi hoppas kunna ta hänsyn till så många av idéerna och synpunkterna som möjligt nu när vi jobbar vidare med utformningen. Vi räknar med att ha ett uppdaterat förslag våren 2019. 
  • Upprustningen kommer att pågå under perioden 2019-2020.

Illustrationplan Rosendalsparken

Om parken idag

Parken är stor och erbjuder motionsspår, rekreationsstråk, större gräsytor, en inhägnad bollplan och lekplats. Det finns stora träd och gräsytor som omges av skog. Gång- och cykelstråk i parken är belysta. Det finns bänkar och bänkar med bord.

Lekplatsen

Lekplatsen ligger centralt inom Rosendalsparken och passar för olika åldersgrupper. Här finns ett mindre utbud med gungdjur, sandlåda, klätterställning med rutschkana samt gungor. Även i skogspartiet kan barnen leka.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Yrkesvägen 53A.

Uppdaterad 28 november 2018

Var informationen till din hjälp?