Rosendalsparken

Illustration över Rosendalsparken.
Illustration över Rosendalsparken. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Vad händer nu?

  • Den 15 oktober beslutade samhällsbyggnadsutskottet om genomförande för upprustningen av Rosendalsparken.
  • Rosendalsparken ska rustas upp till en stadsdelspark. Upprustningen ska ge  fler mötesplatser och ökade möjligheter till lek och aktivitet. Idén är att parken bland annat ska få planteringar, en lekplats med tema förtrollad skog som passar för barn i olika åldrar, utegym, multisportplan, bouleplan och grillplats. Läs mer om vad temalek innebär i kommunens lekplatsprogram
  • Huddingeborna har fått tycka till om konceptet och om hur parken ska förnyas. Över 120 värdefulla förslag har lämnats. 

Exempel på förslag från Huddingeborna: 

  • Utegym
  • Behåll de öppna gräsytorna
  • Bättre belysning
  • Lek och aktiviteter som passar både de yngre och de lite äldre barnen.

Tidsplan

Upprustningen beräknas starta under våren 2020.

Om parken idag

Parken är stor och erbjuder motionsspår, rekreationsstråk, större gräsytor, en inhägnad bollplan och lekplats. Det finns stora träd och gräsytor som omges av skog. Gång- och cykelstråk i parken är belysta. Det finns bänkar och bänkar med bord.

Lekplatsen

Lekplatsen ligger centralt inom Rosendalsparken och passar för olika åldersgrupper. Här finns ett mindre utbud med gungdjur, sandlåda, klätterställning med rutschkana samt gungor. Även i skogspartiet kan barnen leka.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Yrkesvägen 53A.

Uppdaterad 5 november 2019

Var informationen till din hjälp?