Rosendalsparken

Klätterställningar, gungdjur och gungor.

Aktuell information

Huddinge kommun planerar att rusta upp Rosendalsparken i Snättringe. Finns det delar i parken du vill värna eller något du vill förbättra?

Var med och påverka fram till den 22 november!

Vi har nu tagit fram ett första koncept för hur vi planerar att förnya Rosendalsparken. Förslaget innebär att parken får en temalek. Du kan läsa mer om vad det innebär i  kommunens lekplatsprogram. Parken rustas upp med ny lekutrustning och andra viktiga funktioner, även möblering och belysning ses över.

Illustrationplan Rosendalsparken

Rosendalsparken upprustning

Resultatet från dialogen tar vi med i det fortsatta planeringsarbetet. Vi räknar med att kunna återkoppla med ett uppdaterat förslag i vår. Upprustningen kommer att pågå under perioden 2019-2020.

Om parken idag

Parken är stor och erbjuder motionsspår, rekreationsstråk, större gräsytor, en inhägnad bollplan och lekplats. Det finns stora träd och gräsytor som omges av skog. Gång- och cykelstråk i parken är belysta. Det finns bänkar och bänkar med bord.

Lekplatsen

Lekplatsen är centralt placerat inom Rosendalsparken och passar för olika åldersgrupper. Här finns ett mindre utbud med gungdjur, sandlåda, klätterställning med rutschkana samt gungor. Även i skogspartiet kan barnen leka.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Yrkesvägen 53A.

Uppdaterad 9 november 2018

Var informationen till din hjälp?