Sjödalsparken

Sjödalsparken ligger i centrala Huddinge. Parken ska nu rustas upp. Förslaget är att där ska bli en fruktlund med plommon, päron och äpplen, en ny lekplats, mer vatten, grönska och blommande växter.

Huddinge kommun planerar att rusta upp Sjödalsparken. Nu finns ett förslag på hur den kan komma att se ut.

Illustration över förslag på nya Sjödalsparken efter upprustningen.
Förslag på hur Sjödalsparken kan komma att se ut.
Fotograf - Land Arkitektur

Det nya förslaget utgår från hur parken ser ut idag där de två cirklarna är centrala. Vi vill dock lägga ännu mer fokus på grönska och blommande växter, framförallt träd och perenner, samt vatten. Vi satsar också på belysningen, så att parken ska upplevas ljusare än vad den är idag. Lekplatsen rustas upp och det ska finnas fler sittplatser. Det kommer också att finnas laddningsmöjligheter i parken och ambitionen är att det ska finnas gratis wifi.

Vattnet kommer att ledas i rännor från centrum till ett torg med körsbärsträd. Där samlas det i en spegeldamm innan det fortsätter i en ränna till en våtmark i parkens södra del. Där ska det finnas träspänger att gå på, spännande växtlighet samt information om de växter och djur som finns i och intill våtmarken.

Den stora gräsrundeln som idag finns i mitten av parken ska behållas, men där ska planteras fler träd. Längs ena sidan ska en långbänk placeras. Scenområdet blir också det kvar men får grus istället för bark på marken.

En del av parken blir en fruktlund med fruktträd, bärbuskar och odlingsmöjligheter. Vi kommer att plantera de äppelsorter som fick flest röster i den omröstning som hölls hösten 2018: Åkerö, Gravensteiner, Katja och Aroma.

Planskiss för Sjödalsparken

Läs mer om de olika delarna av Sjödalsparken

Förslaget för Sjödalsparken bygger bland annat på synpunkter om hur parken skulle kunna utvecklas som besökare på Huddingedagarna 2016 och 2018 bidrog med. Synpunkterna handlade mycket om trygghet och underhåll, men det efterfrågades också fler sittplatser, papperskorgar, en bättre lekplats, fler ytor för barn, mer vatten och blommor. En fruktträdgård fanns också med på önskelistan.

Tidsplan

Arbetet med upprustningen planeras starta hösten 2019.

Om parken idag

Här finns en större öppen gräsyta med bänkar och stora träd. Från samtliga håll finns gång- och cykelvägar som ansluter till omgivningen. I parken finns boulebanor och en scen.

Lekplatsen

Lekplatsen består av en klätterställning med rutschkana, sandlåda med bakbord, gungdjur, gungbräda och gungor. Det finns ett fåtal bänkar på lekplatsen för den som vill sitta ner.

Gungdjur och klätterställning med rutschkana.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gummiasfalt som underlag vilket möjliggör en framkomlighet för rullstol. Likaså är gång- och cykelvägar asfalterade och lekutrustningen är färgglad för att underlätta för synskadade. 

Förskolan Falken

Förskolan Falken har haft sin verksamhet i en byggnad i ena hörnet av Sjödalsparken. Den 1 oktober 2018 flyttade förskolan till den nyproducerade kommunala förskolan Ängen som ligger på Lännavägen 30. Falken är en av Huddinges äldsta förskolor och var i akut behov av renovering. Flytten innebär en bättre arbetsmiljö för både barn och pedagoger.

Uppdaterad 19 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?