Sjödalsparken

Gungdjur och klätterställning med rutschkana.

På gång i parken

Sjödalsparken ska rustas upp. Under Huddingedagarna fanns vi på plats och samlade in besökarnas idéer och förslag på hur parken kan utvecklas och bli bättre. Nästa steg är att ta fram ett skissförslag. Förslaget planerar vi att presentera efter sommaren. 

Om parken

Här finns en större öppen gräsyta med bänkar och stora träd. Slingrande grusgångar sträcker sig runt och igenom parken, och bänkar finns utplacerade. Från samtliga håll finns gång- och cykelvägar som ansluter till omgivningen.

I parken finns boulebanor och en scen.

Om lekplatsen

I första hand är lekplatsen avsedd för små barn, men eftersom den ligger i en stor park med öppna gräsytor kan det passa för äldre barn. Här finns klätterställning med rutschkana, sandlåda med bakbord, gungdjur, gungbräda och gungor. Buskarna och växtligheten vid lekplatsen kan också användas till leken. Det finns ett fåtal bänkar på lekplatsen för den som vill sitta ner.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gummiasfalt som underlag vilket möjliggör en framkomlighet för rullstol. Likaså är gång- och cykelvägar asfalterade och lekutrustningen är färgglad för att underlätta för synskadade. 

Hitta hit

Sjödalsparken och lekplatsen ligger på Klockarvägen 2A.

Uppdaterad 15 juni 2018

Var informationen till din hjälp?