Sjödalsparken

Sjödalsparken ligger i centrala Huddinge. Parken ska rustas upp. Det blir en fruktlund med plommon, päron och äpplen, en ny lekplats, mer vatten och grönska.

Illustration över förslag på nya Sjödalsparken efter upprustningen.
Så här kommer Sjödalsparken att se ut. Illustration: Land Arkitektur

Vad händer nu?

  • Vi har börjat rusta upp Sjödalsparken och beräknas vara klara i oktober 2021. Vi planerar för ännu mer grönska i parken, bland annat äppelträd. 

Vad gör vi?

Förslaget för upprustningen utgår från hur parken ser ut idag där de två cirklarna är centrala, men parken ska få ännu mer grönska, blommande växter, framförallt träd och perenner, och vatten. Vi satsar på belysningen, fler sittplatser och rustar upp lekplatsen. Det kommer också att finnas laddningsmöjligheter i parken och ambitionen är att det ska finnas gratis wifi.

Planskiss för Sjödalsparken

Läs mer om de olika delarna av Sjödalsparken

Vatten och växtlighet 

Vattnet ska ledas i rännor från centrum till ett torg med körsbärsträd. Där samlas det i en spegeldamm innan det fortsätter i en ränna till en våtmark i parkens södra del. Där ska det finnas träspänger att gå på, spännande växtlighet och information om de växter och djur som finns i och intill våtmarken.

Den stora gräsrundeln som idag finns i mitten av parken ska behållas, men fler träd ska planteras där. Längs ena sidan ska en långbänk placeras. Scenområdet blir kvar men får grus istället för bark på marken.

Fruktlund 

En del av parken blir en fruktlund med fruktträd, bärbuskar och odlingsmöjligheter. Vi kommer att plantera de äppelsorter som fick flest röster i den omröstning som hölls hösten 2018: Åkerö, Gravensteiner, Katja och Aroma.

Förslaget för Sjödalsparken bygger bland annat på synpunkter som besökare på Huddingedagarna 2016 och 2018 bidrog med. 

Framkomlighet under arbetet 

Framkomligheten kommer att påverkas då stora delar av parken behöver spärras av. Du får mer information under arbetets gång. 

Evenemang 

I evenemangskalendern kan du läsa mer om evenemang i Huddinge kommun och var de hålls. 

Här hittar du information om midsommarfirande och valborgsfirande.

Tidsplan

Ledningsarbete Start februari 2020
Upprustning av parken Start våren 2020
Ledningsarbete klart Årsskiftet 2020/2021
Upprustning klar Oktober 2021

 

Uppdaterad 16 september 2021

Var informationen till din hjälp?