Sjötorpsparken

Illustration av förslag på hur Sjötorpsparken ska utformas.

Illustration: Förslag på utformning av Sjötorpsparken

Sjötorpsparken är en park i Skogås som ligger mellan Österleden i norr och Sjötorpsskolan i söder.

Parken

Sjötorpsparken har tidigare bestått av gräsmattor och en grusad fotbollsplan.

Upprustning

Sjötorpsparken ska rustas upp med nya aktiviteter och sittplatser. I parken kommer det att bli en multisportplan, ett utegym, lek för olika åldrar och planteringar. De gångstråk och cykelvägar samt den belysning som idag finns i parken ska ses över. 

På fastigheterna Låset 1 med flera bredvid Sjötorpsparken planerar kommunen för nya lägenheter och en förskola.

Läs mer om detaljplaneringen för Låset 1 med flera

Tidsplan

Byggnationen startade våren 2019. Parken beräknas vara färdig hösten 2019.

Hitta hit

Adress: Sjötorpsparken 1, Skogås.

Uppdaterad 24 juli 2019

Var informationen till din hjälp?