Skogsängsparken/Byalagsvägen

Gungor.

Lekplatsen ligger väster om Stambanevägen i Stuvsta och omges av flerfamiljshus.

Den inhägnade lekplatsen är avsedd för olika åldersgrupper, men i första hand för något yngre barn. 

Lekplatsen har gungdjur, klätterställningar med rutschkana, gungor, sandlåda med grävskopa och lekstuga. På den asfalterade ytan finns även bollplank och i anslutning till lekplatsen finns också en gräsyta med fotbollsmål. 

Här finns öppna ytor av gräs och asfalt för friare aktiviteter, vegetationspartier som kan vara en del av leken, blomrabatter, fruktträd och buskar.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassningen är begränsad på lekplatsen eftersom underlaget till stor del består av sand, men lekplatsen har goda förbindelser till anslutande gångväg. Utöver tillgängligheten på själva lekplatsen saknas bra kontrastmarkering för synskadade med undantag för vissa mer färgglada lekredskap. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Byalagsvägen 17.

Uppdaterad 9 juli 2021

Var informationen till din hjälp?