Skogsängsparken

Gungor.

Lekplatsen är placerad väster om Stambanevägen i Stuvsta. Lekplatsen är inhägnad och förutom lekredskapen finns öppna lek- och asfaltsytor för friare aktiviteter. På plats finns även vegetationspartier som kan vara en del av leken, samt blomrabatter, fruktträd och buskar som ger ett trivsamt intryck.

Lekutrustning

Lekplatsen är avsedd för flera åldersgrupper, men i första hand för något yngre barn. Här finns gungdjur, klätterställningar med rutschkana, gungor, sandlåda med grävskopa och lekstuga. På den asfalterade ytan finns även bollplank, en gräsyta med fotbollsmål i anslutning till lekplatsen. Det finns också stockar och en träflotte.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassningen är begränsad på lekplatsen eftersom underlaget till stor del består av sand, men lekplatsen har goda förbindelser till anslutande gångväg. Utöver tillgängligheten på själva lekplatsen saknas bra kontrastmarkering för synskadade med undantag för vissa mer färgglada lekredskap. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Byalagsvägen 17.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?