Snättringeparken

Snättringeparken ligger delvis på en höjd norr om Häradsvägen och kallas även för Kallskärsklinten. Parken är 5,3 hektar stor och är en rymlig naturpark som till stor del består av tallskog med inslag av lövträd. Centralt i parken finns en stor äng som är omfamnad av natur. Buskage med nypon, körsbärsträd och gullregn växer bland annat här.

Snättringeparken saknar belysning, men omges av villabebyggelse från alla håll. I parken saknas gångvägar vilket kan försvåra för barnvagnar och rullstolsburna att ta sig fram. Det finns planer på att upprusta parken med mer parkutrustning och naturlek.

Adress: Sandstensvägen.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?