Solfagraparken

Gungor och klätterlek.

Lekplatsen ligger i ett lägenhetsområde intill ett upphöjt skogsparti. Området är avskilt från biltrafik men det finns en gång- och cykelväg som går förbi lekplatsen. Den är avskiljd med ett staket. Det finns gott om  sittplatser spridda över lekplatsen.

Lekutrustning

Lekplatsen är avsedd för barn i olika åldergrupper. Här finns ett varierande lekutbud av sandlådor, rutschkana, klätterställning, gungor och fjädergungor. Även det angränsande skogspartiet kan fungera för lek.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängligheten brister eftersom underlaget består av sand, vilket kan försvåra framkomligheten, och kontraster för synskadade finns enbart i form av lekredskapen i sig själva.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Lännavägen 1.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?