Solfagraparken

Gungor och klätterlek.

Solfagraparken i centrala Huddinge är omgiven av flerfamiljshus och skogsbeklädd höjd.

Lekplatsen passar barn i olika åldergrupper. Här finns ett varierande lekutbud av sandlådor, rutschkana, klätterställning, gungor och fjädergungor. Även det angränsande skogspartiet bjuder in till lek. Det finns gott om sittplatser.

Lekplatsen är omgärdad av staket och en gång- och cykelväg löper förbi lekplatsen men ingen biltrafik finns i direkt anslutning. 

Tillgänglighetsanpassning

Solfagraparken är inte tillgänglighetsanpassad. Största delen av markmaterialet består av sand som kan vara svårframkomlig.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Lännavägen 1.

Uppdaterad 9 juli 2021

Var informationen till din hjälp?