Solgårds lekplats

Gungdjur, gunga och lekhus.

Lekplatsen är inkilad i slutet av en gata i centrala Huddinge, med omgivande villabebyggelse och skog i söder. Lekplatsen känns lugn och avskild och har karaktären av en instängslad trädgård i Astrid Lindgrens sagoanda. Här finns fruktträd, större träd, syrener, bärbuskar och pilgångar. Det finns bänkar och långbord samt sittytor i anslutning till fruktträden.

Lekutrustning

Lekplatsen är avsedd för flera olika åldersgrupper. Här finns gräsytor, lekredskap och möjligheter till lärande i form av ett uteklassrum med tavla.

Klätterställning i form av en spindel, med rutschkana.

Det finns en klätterställning i form av en spindel, sandlåda, linbana, rutschkanor, gungor, gungdjur, balansredskap och en hängmatta.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad med gummiasfalt och stenplattor på vissa av gångarna.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Mariedalsvägen 48.

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?