Solhagaparken

Solhagaparken ligger bland höga lägenhetskomplex och är omgiven av kullar och öppna gräsytor i Masmo.

Klätternät, gunga och basketkorgar.

Lekplatsen

Lekplatsen har ett stort lekutbud som passar för olika åldrar. Det finns gungor, ett stort klätternät, lektunnlar, studsmatta och scen. Det finns en 7-manna konstgräsplan med mål för även landbandy och en basketplan med flera korgar i olika höjd.

På lekplatsen finns även en 100-meters bana och markmålningar i form av hopphage, schackspel och bollruta. 

Träd och perennplanteringar finns på området. Det finns två grillar, soffor, bänkar med bord och andra typer av sittplatser. Belysning finns på lekplatsen, fotbollsplanen och längs intilliggande gångväg.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad. Det finns gummiasfalt under vissa lekutrustningar och asfalterade gångar och ytor mellan lekredskapen.

För att underlätta för synskadade finns det även kontrastmarkering på markbeläggningen. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Varvsvägen 3 i Masmo, inte långt från Masmo tunnelbanestation och torg.

Uppdaterad 14 september 2023

Var informationen till din hjälp?