Solhagaparken

Klätternät, gunga och basketkorgar.

Parken ligger bland höga lägenhetskomplex och omges av kullar och öppna gräsytor. På området finns träd och perennplanteringar. Det finns två grillar, soffor, bänkar med bord och andra typer av sittplatser. Belysning finns på lekplatsen, fotbollsplanen och längs intilliggande gångväg.

Lekplatsen

Lekplatsen har ett stort lekutbud anpassat för olika åldrar. Det finns gungor, ett stort klätternät, lektunnlar, studsmatta och scen. Det finns en 7-manna konstgräsplan med mål för även landbandy och en basketplan med flera korgar i olika höjd. Det finns en 100-meters bana och markmålningar i form av hopphage, schackspel och bollruta. 

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad. Det finns gummiasfalt under vissa lekutrustningar och asfalterade gångar och ytor mellan lekredskapen. För att underlätta för synskadade finns det även kontrastmarkering på markbeläggningen. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Varvsvägen 3, inte långt från Masmo tunnelbanestation och torg.

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?